Elektrifiserer E39 Kristiansand-Ålgård

NYHETER - El-bilister skal slippe ladekø og rekkeviddeangst når det kjører på nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Vi skal sørge for nok ladepunkter og nødvendig kapasitet, sier adm. direktør Anette Aanesland i Nye Veier.
torsdag 17 desember 2020
LOVER GOD LADEKAPASITET. Adm. direktør
Anette Aanesland i Nye Veier lover god
ladekapasitet på nye E39 mellom
Kristiansand og Stavanger

-  Pilotprosjektet ”EL39” kan bli et konsept på hvordan vi skal bygge ut ladeinfrastruktur. Vi skal gjøre det enklere å lade langs den nye motorveien, som skal bedre trafikksikkerheten, binde regionen tettere sammen og halvere reisetiden mellom de to regionbyene. Her er mange ladepunkt og god kapasitet suksessfaktorer.

Stresstest

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier at de lenge har  etterspurt helhetlig planlegging av hurtiglading.

- Å gjøre det i forbindelse med bygging av ny vei er fremtidsrettet, ressursbespar­ende og noe vi virkelig heier på. Sommeren i år var en stresstest av ladenettverket. Køene er et varsko. Om elbil skal bli for alle må det være like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel.

Aanesland er opptatt av at det skal være enkelt å kjøre elbil på strekningene Nye Veier bygger ut.

- Vi skal bidra til at Norge når sine klimamål. Her legger vi til rette for at det blir lett å lade langs veien. Høy trafikksikkerhet, mindre reisetid, biler uten utslipp og rask lading er viktig for bilistene. I sommer var det mange tilfeller av lang ladekø og ladere som ikke virket. Dette må vi unngå på fremtidens veier.

Girer opp

 - E39 er det største helhetlige veiprosjektet i Norge. 17 mil med motorvei og nødvendig lading skal bygges som en helhet. Hittil har plasseringen av ladestasjoner vært drevet av energiselskapene som leverer ladeløsninger. Nå får markedet lov til å konkurrere om kundene med attraktive arealer, særlig ved kryssene langs E39. Det skal gi trafikantene stor fleksibilitet for hvor og når de ønsker å lade bilen.

- Norge har tydelige mål om å redusere utslippene fra transportsektoren. For trafikantene betyr dette at overgangen til biler med nullutslipp må skje raskere. Vi girer vi opp vårt bidrag til en omstilling av samfunnet mot store reduksjoner i utslipp av klimagasser.

- Erfaringene med EL39 skal brukes langs alle veistrekningene vi skal planlegge og bygge. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud