NYHETER

Elektrisk transport krever styrkede strømnett

NYHETER Elektriske biler, busser og ferger stiller nye krav til strømnettet.
tirsdag 7 november 2017
NVE fastslår at spesielt regionalnettene
må styrkes frem mot 2030 for å takle
en stadig mer elektrifisert transport.
 Foto: Laila Sandvold Macdonald

Særlig elferger og landstrømanlegg vil kreve nye nettinvesteringer i tillegg til allerede planlagte oppgraderinger.
NVE har samarbeidet med nettselskapene om en undersøkelse av hva elektrifisering av transportsektoren vil bety for strømnettet. Rapporten anslår at det i 2030 vil være 1,5 millioner elbiler på norske veier, at alle bybusser er  elektriske og at det vil være 7 000 hurtigladere for elbiler.

NVE regner dessuten med at to av tre fergesamband drives med elferger, og at det er installert landstrømanlegg for skip i alle de største havnene. Det er spesielt regionalnettet som vil bli hardere belastet.
- Det er viktig å bruke strøm slik at nettet blir utnyttet mest mulig effektivt. Batterier i nettet kan jevne ut strømforbruket og bidra til å redusere nettbelastningen, og dermed redusere behovet for nye nettinvesteringer. Dette kan være særlig aktuelt for elferger som ligger kort tid ved kai. Med batterier på land kan fergene lades raskt, uten at nettet overbelastes, sier  avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.   

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga