NYHETER

Elektroforeningen fyller hundre

NYHETER Det startet med Kristiania Grossistforening i 1918. Etter hvert kom også produsenter og importører inn i det som i dag er Elektroforeningen, EFO. Jubileet blir markert på Eliaden.
onsdag 30 mai 2018
Adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO
demonstrerer funksjonene i ”smarthus-
vogna” som skal være på veien i år i
forbindelse med jubileet. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO forteller at det var grossistselskapet Brinchmann og Co som tok initiativet til å starte foreningen.
- EFO har vært med og formet elbransjen i Norge. I dag har foreningen en viktigere rolle enn noen gang.
- Vi har en visjon om at Norge skal bli verdens første helektriske samfunn. Elbransjen har nøkkelen til det grønne skiftet. EFO skal bidra med å synliggjøre mulighetene for å fremskaffe fornybar energi, og til å ta i bruk denne energien til å elektrifisere Norge. Med blant annet elektriske byggeplasser, elektrisk transport og elektrifisering av maritim transport er denne utviklingen allerede i gang. Vi hjelper medlemmene med å synliggjøre mulighetene, og tilrettelegge for best mulig rammebetingelser.
- Når det gjelder digitalisering gjør EFO et viktig bidrag gjennom sin åpne produktdatabase. Produktinformasjon er helt sentralt for å digitalisere byggenæringen.
Markeringen av jubileet fortsetter gjennom hele året. Foreningen vil blant annet være på Arendalsuka i august. Det blir også gjennomført flere mindre arrangement omkring i landet.

Høydepunktet blir en heldagskonferanse i Oslo i slutten av november, som avsluttes med festmiddag.
EFO har 140 medlemmer, med en samlet omsetning på 55 milliarder kroner.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19