NYHETER

Elektroforeningen fyller hundre

NYHETER Det startet med Kristiania Grossistforening i 1918. Etter hvert kom også produsenter og importører inn i det som i dag er Elektroforeningen, EFO. Jubileet blir markert på Eliaden.
onsdag 30 mai 2018
Adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO
demonstrerer funksjonene i ”smarthus-
vogna” som skal være på veien i år i
forbindelse med jubileet. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO forteller at det var grossistselskapet Brinchmann og Co som tok initiativet til å starte foreningen.
- EFO har vært med og formet elbransjen i Norge. I dag har foreningen en viktigere rolle enn noen gang.
- Vi har en visjon om at Norge skal bli verdens første helektriske samfunn. Elbransjen har nøkkelen til det grønne skiftet. EFO skal bidra med å synliggjøre mulighetene for å fremskaffe fornybar energi, og til å ta i bruk denne energien til å elektrifisere Norge. Med blant annet elektriske byggeplasser, elektrisk transport og elektrifisering av maritim transport er denne utviklingen allerede i gang. Vi hjelper medlemmene med å synliggjøre mulighetene, og tilrettelegge for best mulig rammebetingelser.
- Når det gjelder digitalisering gjør EFO et viktig bidrag gjennom sin åpne produktdatabase. Produktinformasjon er helt sentralt for å digitalisere byggenæringen.
Markeringen av jubileet fortsetter gjennom hele året. Foreningen vil blant annet være på Arendalsuka i august. Det blir også gjennomført flere mindre arrangement omkring i landet.

Høydepunktet blir en heldagskonferanse i Oslo i slutten av november, som avsluttes med festmiddag.
EFO har 140 medlemmer, med en samlet omsetning på 55 milliarder kroner.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19