Elektrokonsern med vind i seilene

NYHETER For ni år siden bestemte fem sørlendinger seg for å starte et nytt, nordisk industrikonsern. I dag har OneCo-konsernet 2 850 ansatte og en omsetning på rundt fem milliarder kroner.
fredag 19 juni 2020
MILLIARDKONSERN. I løpet av ni år har 
Oneco utviklet seg til et milliardkonsern.
Hovedtyngden av virksomheten ligger i
tradisjonell elektro og kritisk infrastruktur
som telekom og elkraft
Foto: OneCo 

Arnstein Moy, direktør for forretningsutvikling, forteller at OneCo har vokst jevnt siden starten.  

I løpet av de to første årene var omsetningen kommet opp i 980 millioner kroner. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand, med avdelinger i Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim og Stockholm.  

Elektro og elkraft som plattform. Moy opplyser at alle de fem grunnleggerne har bakgrunn fra elektro og elkraft. 

- Det var en god plattform å bygge selskapet på. Fra starten rettet vi oss sterkt inn mot olje- og gassektoren. I dag gjennomfører vi prosjekter, drift, vedlikehold og beredskap i hele elektromarkedet og tilstøtende markedssegmenter.  

- Hovedtyngden av virksomheten ligger i tradisjonell elektro og kritisk infrastruktur som telekom og elkraft. På elkraft vokser vi spesielt på bygging av trafostasjoner. Når det gjelder elektromarkedet vokser vi både på prosjekt og service.  

Hardt arbeid for å holde hjulene i gang
- Hvordan har koronakrisen påvirket OneCo? 

- Den har vært svært merkbar. Da myndighetene innførte tiltak ville flere kunder utsette oppdrag.  
- Denne usikkerheten har vært utford­rende i servicemarkedet. Flere hundre av våre ansatte arbeider daglig i private hjem. Med svært tett dialog med kundene har vi kunnet drive tilnærmet normalt. Vi etablerte tidlig en gruppe som følger opp og tilrettelegger for at de ansatte kan unngå smitte, og arbeide trygt.  

- Vi hadde et greit første kvartal i år. Samtidig har de aller fleste av våre ansatte vært i arbeid. For tiden er 25 permittert. 

Oppkjøp ga forsprang på forretningsplan 
-SKal OneCo bli enda større?
- Høsten 2018 utarbeidet vi en forretningsplan med en målsetting om en omsetning på fem milliarder kroner i 2023. Da kom muligheten for å kjøpe Relacom AS. Det ble gjennomført våren 2019. Dette oppkjøpet ga oss en dobling på telekom, som gjorde oss til en av de største aktørene på området. Vi har også etablert oss i Sverige, der vi bygger transformatorstasjoner med høye spenninger. Med oppkjøpet av Relacom AB har vi en omsetning på 5-600 millioner i Sverige.  

- I februar i år kjøpte vi også Sønnico, som ble fusjonert inn i konsernet 1. april i år. Med disse oppkjøpene og organisk vekst er vekstambisjonen frem mot 2023 allerede realisert. Det betyr at vi ligger i forkant av forretningsplanen.  

Konkurransedyktighet og lønnsomhet først
- Vi kommer nok fortsatt til å vokse, både organisk og gjennom oppkjøp. For tiden er vi først og fremst opptatt av konkurransedyktighet og lønnsomhet. For å skape attraktive arbeidsplasser er vi avhengig av lønnsomhet.
 

- Vi arbeider kontinuerlig med å posisjonere oss i aktuelle markeder. I den siste tiden har vi blant annet styrket oss kraftig på sikkerhet. Her er det et godt marked.  

Kultur for å være lidenskapelig
Moy peker på at en av nøklene for å lykkes er å ha oppmerksomhet på den enkelte ansatte.  

- Helt fra starten har vi arbeidet mye med hva som skal særprege oss. Det er viktig å fremheve at vi skaper noe sammen, og dele verdiene dette gir. Vi er veldig bevisste på at verdiene skapes hos den enkelte montør. Derfor er vi opptatt av å bygge en kultur der det absolutt er lov å ha en lidenskap for jobben.  

I fjor ble konsernet kåret til Årets bedrift av NHO Agder. I begrunnelsen for tildelingen roser juryen konsernet blant annet for å ha sett det forretningsmessige potensialet i megatrender som det grønne skiftet og digitaliseringsbølgen.  

- Å bli kåret til Årets bedrift er en ekstra fjær i hatten. Det er en bekreftelse på at vi har lyktes med å skape det vi ønsket å få til, sier Moy. • 

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline