NYHETER

Elinstallatørbedrift med mange bein

NYHETER SET Elektro opererer i store deler av Østlandet, med kontorer i Tønsberg, Porsgrunn og Drammen. Selskapet leverer tjenester i alle elektrofag.
fredag 24 november 2017
 STORT PROSJEKT. Jonas Steinsvik
Eriksen er en av sju montører fra SET
Elektro som arbeider med elektroin-
stallasjonene ved det ombygde syke-
hjemmet GIPØ. Foto: Dag Nordsveen

Daglig leder Halvor Lie forteller at han begynte i læra i SET Installasjon, som bedriften het fra starten av, i 1998. Han overtok og nyetablerte selskapet i 2005  sammen med Kenneth Askjem, som begynte som lærling i 1994.

- Vi startet opp igjen med oss to som de eneste ansatte. Med en gammel Renault Kangoo kjørte vi rundt i distriktet og installerte, forteller Lie.

- I 2013 ansatte vi avdelingsleder Rune Kofoed for å styrke samferdselssatsingen.

I dag deler disse tre eierskapet.

Etablert i nabofylkene
Selskapet opererer i store deler av Østlandet, med kontorer i Tønsberg, Porsgrunn og Drammen. Navnet ble endret til SET Elektro i 2013. Virksomheten leverer tjenester i alle elektrofag.

Lie opplyser at avdelingskontoret i Drammen ble etablert i fjor.

- Det skjedde i forbindelse med at vi fikk rammeavtaler med flere kommuner i distriktet, blant annet Drammen og Svelvik. Porsgrunnskontoret ble etablert i 2015. Også denne avdelingen ivaretar drifts- og vedlikeholdsavtaler med flere kommuner, i tillegg til oppdrag for både næringslivs- og privatkunder.

FEILSØKING. Domekameraet i stolpen virker ikke slik det skal. Montørene kobler til pc for å søke opp IP-adressen til kameraet, for å se om feilen ligger i kameraet eller nettverket. 
Foto: Dag Nordsveen

Samferdsel viktig marked
 - Selskapet har hatt en jevn vekst siden nystarten for tolv år siden. I dag har vi 67 ansatte. Vi ansetter nye hele tiden. Blant annet trenger vi en prosjektleder og fem montører ved Telemark-avdelingen. Vi har en årlig omsetning på rundt 90 millioner kroner. Neste år passerer vi trolig 100 millioner. 

- Hva er de viktigste markedsområdene?

- Siden 2007 har vi satset spesielt på samferdsel. Dette området har vokst mye. Også service- og vedlikeholdsavtaler med ­offentlige organisasjoner er et viktig marked. Her har vi blant annet en service- og vedlikeholdsavtale med Statens vegvesen i Vestfold om vedlikehold av alt elektrisk, unntatt vegbelysning. Det vil si at vi vedlikeholder alt av øvrige installasjoner i tunneler og dynamiske skilt, videoovervåking og lyskryss i byene. Dette er en svært omfattende kontrakt. Her har vi montører på veien til enhver tid.

- Hvordan ser markedsutsiktene ut?

- Med fulle ordrebøker ser vi for oss fortsatt sterk vekst. Vi arbeider i bredden, og leverer tjenester innen alt fra bolig, landbruk, industri og næring til vei- og gatebelysning, samferdsel og internkontroll.

Store oppdrag
- Hva er de største prosjektene dere har for tiden?

- Det er blant annet rehabilitering av det tidligere sykehjemmet GIPØ Øst på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Denne kontrakten har vi fått av Backe Vestfold Telemark. Dette er et 2 700 m2 stort bygg fra 1978. Det skal bygges om til kontor- og administrasjonsbygg for teknisk sektor og hjemmetjenesten i Nøtterøy kommune. Hele det elektriske anlegget skal rives og bygges opp på nytt. Vi skal installere alt av belysning både inne og ute, elbilladere, adgangskontroll, brannalarmsystem, og KNX-styring. Kontrakten er på rundt seks millioner kroner. Her er sju montører i arbeid.

- Vi har også flere store utendørsjobber på gang. I Drammen skal vi installere et flomlysanlegg med 36 DALI-styrte LED-lyskastere. På Brevik kirke skal vi installere fasadebelysning. I tillegg har vi mange veilysjobber.

- Hvordan arbeider SET Elektro med HMS-rutiner?

- Dette er et område vi legger stor vekt på. HMS, kvalitet og dokumentasjon er viktig for å fremstå som en trygg og sikker bedrift både for ansatte, kunder og de som er i omgivelsene vi utfører arbeid. Dette arbeider vi med hver dag. Det er en del av vår hverdag.

- I planleggingsmøtene vi har med de ansatte hver uke, står HMS først på agendaen. Hver måned blir det gjennomført vernerunder på prosjekter, samtidig som vi tar tilfeldige stikkprøver. Stor vekt på avviksbehandling, uønskede hendelser, rutiner og sjekklister øker kvalitetssikringen. Det er alltid noe vi kan bli bedre på.

Elbil-rekkevidde holder ikke
Lie fastslår at montørene kjører mye. Så mye at selskapet ikke har investert i elvarebiler.

- Rekkevidden er for liten. Spesielt de som arbeider med samferdsel kjører veldig mye.

- Hva med elbil til administrativt bruk?

- Det har vi vurdert, uten at vi har kjøpt elbil.

Tar inn lærlinger hvert år
SET er lærebedrift. Den sist ansatte lærlingen fikk ansettelsespapirene sine samme dag som dette intervjuet ble gjort. Selskapet har lærlinger i alle de tre avdelingskontorene.

- For tiden har vi åtte lærlinger. To av dem tar fagbrevet før jul. Hvert år tar vi inn to-tre lærlinger. De er først utplassert hos oss fra skolen. Læreplassen får de når de går ut av videregående. Det fungerer veldig bra. Vi har fått mange flinke folk på denne måten. De får alltid tilbud om jobb i bedriften etter at de har tatt fagbrevet, sier Lie, som fastslår at lærlinger er en viktig rekrutteringskanal for SET Elektro. 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga