En hånd som kan hjelpe millioner

NYHETER - Vi har laget verdens første hydrauliske håndprotese. MyHand skal øke funksjonaliteten og livskvaliteten til mennesker over hele verden, sier adm. direktør Christian Fredrik Stray i Hy5.
tirsdag 17 november 2020
Hy5 har utviklet verdens første
hydrauliske håndprotese. Med EU-støtte
og samarbeid med utenlandske selskaper
er de i gang med å utvikle neste
generasjon håndprotese  
Foto: Hy5 

- I utviklingsarbeidet bruker vi svært nyskapende teknologi, som gir avansert bevegelseskontroll og fleksibilitet. Vi skal bryte barrierer for brukerkomfort.  

- Sammen med nederlandske The Simulation Crew, den internasjonale protesebrukerorganisasjonen IC2A og det tyske distribusjonsselskapet Protheseus er vi gang med å utvikle neste generasjon håndprotese. Den skal bli lettere, raskere og mer anatomisk tilpasset en bredere andel protesebrukere. Prosjektet, som går over 2,5 år, har fått et tilskudd fra EU på 2,1 millioner euro.  

- Mer enn åtte millioner mennesker har en amputert hånd. Den nye løsningen skal blant annet øke mobiliteten, brukeropplevelsen og mestringen til denne gruppen. EU-finansieringen er viktig for industrialiseringen av MyHand 2 og introdusere løsningen på markedet.  

- Hy5 har fått hjelp av Innovasjon Norge til å kartlegge muligheter for EU-finansering. De har også bidratt med rundt fire millioner kroner (der 1,9 millioner er lån) i utviklingen av protesen. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline