Energipositivt bade- og idrettsanlegg

NYHETER Orkdal kommune er i gang med å bygge et klimapositivt folkehelsesenter.
lørdag 8 februar 2020
ENERGIPOSITIVT. Orkdal folkehelsesenter
er et energipositivt bade- og fritidsanlegg
Foto: Norconsult

I prosjektet, der Norconsult har deltatt i prosjekteringen, inngår et servicesenter, en klatrehall og et stort badeland på mer enn 1 500 m2.

- Det er installasjonene i svømmehallen som har vært mest utfordrende, sier prosjektleder Tage Sundet i Argon Elektro i Trondheim, som har utført elektro- og teleinstallasjonene i bygget. Dette gjelder også kabling til solcelleanlegg.

- I utgangspunktet er ikke installasjoner i bassengmiljø mer kompliserte enn andre. Vi må være veldig bevisste på at dette er et tøft miljø.

- Er dette et stort oppdrag?

- I utgangspunktet var det ikke det. En del tillegg underveis som gjorde at det vokste betydelig. Vi har holdt på i ett år. På det meste har vi hatt 16 montører i arbeid.

Utfordret på bærekraft
Vanligvis bruker slike anlegg mye energi. Derfor utfordret Orkdal kommune Skanska på å gjøre bygget så bærekraftig som mulig. Det er lagt stor vekt på å redusere utslippet i forbindelse med selve byggingen, energieffektivisering, utnyttelse av spillvarme og et smart DC-mikronett for effektiv lokal utnyttelse av fornybar energi.

Spillvarme fra silisiumproduksjon
Utslippsreduksjonen ved selve bygget er beregnet til 800 tonn CO2, blant annet med bruk av lavkarbonbetong. De største klimaeffektene kommer fra den daglige driften. Blant annet er energieffektiv oppvarming og belysning viktige for å redusere energiforbruket.

Bygget skal også bruke spillvarme fra Elkem Thamshavn, som kommer fra produksjonen av silisium. Vannet på 40 grader går rett i Trondheimsfjorden. Her skal det bygges en rørledning fra Elkem Thamshavn for å bruke gratis spillvarme i driften. Løsningen omfatter også et termisk batteri, med mer enn 440 m3 vann. Dette kan lagre nok varme til å drive badeanlegget en uke uten tilføring av varme utenfra.

Kortreist strøm
På taket skal et solcelleanlegg forsyne anlegget med ren kraft. Det kan også gi strøm til ladepunkter for elektriske busser og elbiler. På dager der solcellene produserer mer strøm enn anlegget bruker, kan overskuddskraft lagres i et lokalt batterianlegg, eller brukes til å varme opp vannet i det termiske batteriet.

Den direkte virkingen av prosjektet er at CO2-utslippene årlig reduseres med 891 tonn CO2. Det kommer i tillegg til utslippsreduksjonen på 800 tonn ved byggingen.

- Utvider kommunen solkraftanlegget til Orklahallen rett ved, kan hele idrettsparken, inkludert folkehelsesenteret med badeanlegg, bli et plussenergiprosjekt. Dette viser at slike anlegg kan gå fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på klima- og energiutfordringene, sier prosjektleder Torgeir Tangvik i Skanska.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud