NYHETER

Energismarte bygg fra første dag

NYHETER - Det er mulig å levere bygg som fungerer fra den dagen de blir overlevert, sier daglig leder Thomas Liland Vik i KE Automasjon.
fredag 2 februar 2018
UNDER SNITTET. Energiforbruket til Tu
skole ligger godt under snittet for
passivhus. Foto: KE Automasjon

- Tu skole på Klepp på Jæren er et godt eksempel på dette. Første driftsår hadde bygget et målt energiforbruk på 59 kWh/m2. I løpet av det andre driftsåret ble dette redusert til 51,47 kWh/m2. Til sammenligning viste Enovas innrapporterte tall for passivhus i 2015 et snittforbruk på 136 kWh/m2/år.

- Skolen ble offisielt åpnet i januar 2015. Bygget, som er på 5 000 m2, har plass til 350 elever. Det er bygget som passivhus, prosjektert og oppført i henhold til TEK 10. Bygget er varmet opp med vannbåren gulvvarme basert på varmepumpe mot jordvarme. Det er boret 11 energibrønner ned til 200 meter. Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og VAV-spjeld i alle rom.

Datavaktmester
- Vårt egenutviklete styrings- og overvåkingssystem ”Datavaktmester” er installert på skolen. Systemet integrerer alle aktuelle komponenter, inkludert varmepumpeanlegget. Ventilasjonsanleggene er styrt og overvåket av undersentraler. Temperatur, luftkvalitet og fuktighet måles med sensorer som kommuniserer dataene inn til nærmeste undersentral. Alle data overføres til toppsystemet til Klepp kommune.

Vil videreutvikle styring
Liland Vik forteller at det vurderes ytterligere tiltak for skolebygget.

- Selv om anlegget fungerer godt, betyr det ikke at vi kan slappe av. Vi ser på et mulig samarbeid med et større it-selskap om å håndtere maskinlæring, og bruke dataene fra skolen til ytterligere optimalisering. Skolen er mye brukt på kveldstid av blant annet speidergrupper og korps.

- Vi ser for oss et system der brukerne bestiller lokaler med en app, og at løsningen tilpasser temperatur, lys og ventilasjon automatisk ut fra informasjonen som blir lagt inn i appen. Slik kan driftsoperatøren slippe å følge med i kalenderen for å sikre riktige innstillinger.

Umiddelbar reduksjon
Liland Vik understreker at potensialet for å redusere energiforbruket er spesielt stort i eksisterende bygg.

- Dysjalandshallen, en nesten 3 000 m2 stor flerbrukshall fra 1986 eid av Sola kommune, ble driftsatt etter en oppgradering rett før jul i fjor. Allerede i romjula var energiforbruket betydelig redusert.

- Hvilke tiltak er gjort?

- Vi har bygget om og oppgradert de eksisterende tekniske anleggene. Blant annet er det montert behovsstyring av lys og varme- og ventilasjonsstyring. I første omgang skal hallen bruke den opprinnelige oppvarmingsløsningen, som er en elkjele. Vi venter et år eller to med å pro­sjektere varmepumpeanlegg til bygget. Om varmepumpen ble prosjektert ut fra dagens energiforbruk, ville den bli alt for stor. Etter en tids drift kan vi prosjektere varmepumpen ut fra det faktiske energiforbruket etter oppgraderingen. Elkjelen blir uansett beholdt som spisslast.

- Generelt er vi mer opptatt av det faktiske forbruket enn det beregnede. Disse forskjellene bør sertifiseringsordningene også ta hensyn til. Etter et par år bør det kjøres en resertifisering ut fra faktisk energiforbruk. Det ville også gi bedre insentiver for byggeierne.

Teknisk totalansvar
- Hva har dere gjort annerledes, som har gitt så gode resultater helt fra driftsstart?

- Vi tar totalt teknisk ansvar, og legger føringer som gjør at de tekniske ­installasjonene og systemene spiller på lag. Mange bygg er fulle av systemer som hver for seg fungerer, men som ikke kommuniserer. Her må det brukes åpne protokoller, slik at systemene snakker sammen. Vi søker å komme tidlig inn i prosessene, og legger opp til et langvarig samarbeid med byggeier.

- Vår erfaring er at med kontroll og samkjøring på de tekniske anleggene, kan energiforbruket reduseres med minst 30 prosent. Her er det et stort potensial. Jeg er opptatt av at elinstallasjonsbransjen tar sin del av markedet. Med teknologien, produktene og kompetansen er det bare å  sette i gang.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19