Enova dreier bygg­satsingen mot klima

NYHETER En egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser skal bidra til å kutte klimagassutslipp i byggebransjen.
tirsdag 9 mars 2021
Enova tilbyr en egen satsing på utslipp-
sfrie bygge- og anleggsplasser 

Samtidig varsler Enova at tilbudene til byggsektoren som har hatt tradisjonell energieffektivisering som mål blir avviklet. 

- Vi endrer byggsatsingen for å utløse nødvendige markedsendringer for å kutte klimagassutslipp i sektoren og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Byggsektoren har klimautfordringer knyttet til byggeprosessen. Å kutte disse utslippene krever nye løsninger. Derfor tilbyr vi en egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova. 

- Stadig flere ønsker å bruke elektriske anleggsmaskiner og utslippsfrie varmeløsninger. En viktig flaskehals er tilgang på miljøvennlig varme og elektrisitet til tørking, lading og drift av maskiner og utstyr. Her er det behov for pilotprosjekter som kan demonstrere gode løsninger. 

- Målsettingen med satsingen er å få frem systemløsninger, forretningsmodeller og aktører som vil bidra til å forenkle bruken av fornybare varmeløsninger og elektrifiseringen av bygge- og anleggsplasser på en kostnadseffektiv måte. 

Disse endringene berører ikke Enova sitt støttetilbud til privathusholdningene. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar