NYHETER

Etablerer ­Landstrømsforum

NYHETER - Sammen med Enova etablerer vi et forum for elektrifisering av skipsfarten.
mandag 19 februar 2018
Enova og NEK etablerer Landstrøm-
forum © Fotograf John Petter Reinertsen

Landstrømsforum skal understøtte bransjen til å drøfte utfordringer i et standardiseringsperspektiv, sier fagsjef Arild Røed i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

- Fiske- og kystskipsfarten i Norge slipper årlig ut 2,8 millioner tonn CO2.  Dette tilsvarer halvparten av utslippene fra personbiler. Mens bilflåten har tatt en klar dreining fra fossilt drivstoff mot elektrisk kraft, er denne utviklingen kun i startfasen i skipsfarten. Det kreves betydelige investeringer for å gjøre landstrøm tilgjengelig for skip. Samtidig er det nødvendig med investeringer i utstyr om bord på ferjer, fiskefartøy og andre skip.

- Flere spørsmål må besvares før det kan sees en kraftig dreining i skipsfarten mot løsninger med lave utslipp. Blant annet er eksisterende standarder ikke dekkende for de teknologiske løsningene på markedet. Dette gjelder eksempelvis ladning av batterier og automatiske landstrømstilkoblinger.

- Et viktig mandat for Landstrømsforum er å samle berørte parter for felles forståelse for utfordringer og nødvendige prioriteringer. Blant annet bør myndighetene legge til rette for landstrøm til fiskefartøyer som er bygget for lading av batterier. De norske aktørene må også være villig til å samarbeide for å påvirke de internasjonale standardene, som er nøkkelen til stabilitet og forutsigbarhet.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19