Etablerer ladenettverk for elbil i Troms og Finnmark

NYHETER Lokale kraftselskap etablerer et ladenettverk for elbiler på 25 steder i Troms og Finnmark.
tirsdag 27 oktober 2020
Det første ladestedet i Alta nærmer seg
ferdigstilling 

Prosjektet blir støttet av Enova. 
ABB leverer hurtig- og lynladere til ladenettverket som bygges av lokale kraftselskap. Ishavskraft blir operatør. 

Hvert ladested får en hurtiglader på 50 kilowatt (Terra 54 CJ) og en lynlader på 175 kW (Terra HP 175D), som kan oppgraderes til 350 kW. Hver lader har ett CCS-(Combined Charging System) og ett CHAdeMO-uttak. 

Hvert ladested får også to normalladere på 22 kW. Det betyr at seks biler kan lades samtidig. Installasjonene, som startet i august, skal være ferdig i slutten av året. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline