Etikkplakat for en seriøs byggebransje

NYHETER - For å hindre a-krim må byggebransjen stå sammen og arbeide aktivt for en seriøs næring, der det ikke skal skje lovbrudd.
mandag 31 august 2020
Etikkplakaten forplikter selskaper i bygge-
bransjen til å følge lovverket og være en
aktiv pådriver for å sørge for en seriøs
næring 
©Fotograf John Petter Reinertsen 

- Et tiltak i dette arbeidet er Etikk-plakaten. Den skal få selskapene til å følge lovverket og være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play
Bygg - Oslo og omegn. 

- Vi er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fungerer som en varslingskanal. Siden starten for 1,5 år siden har vi avdekket flere tilfeller av arbeidslivskriminalitet.  

- Målsettingen med Etikkplakaten er at næringen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv. Både byggherrer, myndigheter, bedrifter, mennesker og organisasjoner har et ansvar for å utvikle en bærekraftig næring som sikrer rekruttering og utvikler byggfagene. 

Statsbygg, NRC Group, Malermestrene, Murmestrene Fjeldheim og Knudsen, Frank ­Kristiansen AS og Leithe & Christiansen er blant selskapene som har signert Etikkplakaten. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc