NYHETER

Første elektriske flytur i Norge

NYHETER Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor gjennomførte den første elektriske flyturen i Norge.
mandag 10 september 2018
Målsettingen til Avinor er at innenriks
flytrafikk i Norge skal være elektrifisert
i 2040. Foto: Avinor

Målsettingen var å markere Norge som et foregangsland for elektrisk luftfart.

- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på flygningen, og se at vi er i gang med utviklingen av fremtidens luftfart, sier samferdselsministeren.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor opplyser at selskapet ønsker å vise at det allerede er elektriske fly på markedet.

- Vi vil bidra til at Norge blir et foregangsland på elektrisk luftfart, på samme måte som landet har vært på elektrifisering av bilparken. Elfly kan også bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart blir redusert de neste tiårene. Siden driftskostnadene for elmotorer er betydelig lavere enn for bensinmotorer, kan elflyene dessuten bidra til billigere flybilletter.

Frem til 2025 vil Avinor gi elektriske småfly fritak for landingsavgifter, i tillegg til gratis lading.

Med mange flyplasser spredt omkring i landet, korte ruter og relativt få passasjerer pr. flygning, mener Falk-Petersen at Norge er velegnet for elektrisk luftfart.

Avinor og partnere i luftfartsbransjen arbeider for at Norge skal ta en ledende rolle i verden på elfly. Målsettingen er at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen. Widerøe, SAS, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen Zero er prosjektpartnere.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19