Første utslippsfrie byggeplass

NYHETER Oslo kommune har innført en hovedregel om at bygge­plassene skal være utslippsfrie.
tirsdag 27 august 2019
NELFO-DELTAKERE. Nelfo var godt
representert på Arendalsuka
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Målsettingen er utslippsfrie egne byggeplasser innen 2025 og utslippsfri bygg- og anleggsaktivitet innen kommunegrensen innen 2030. Det første utslippsfrie byggeprosjektet til kommunen starter i september i år.

Det fortalte direktør Heidi Sørensen fra klimaetaten i Oslo kommune på Arendalsuka.

Seminaret var ett av tre seminarer om elektrifisering arrangert av Nelfo og samarbeidspartnerne Bellona og Elektroforeningen (Efo). Her fikk Sørensen også anledning til å gi innspill til regjeringens arbeid med en handlingsplan for innovative innkjøp.

- Jeg håper dere tør å gå tøft til verks med innovative byggeprosjekter, og sette retningen på de innovative innkjøpene.

Ifølge fagsjef Christian Eriksen i Bellona har utslipp fra aktiviteter og anleggsmaskiner på byggeplasser vært kalt de glemte utslippene.

- På maskinmessen i München viste flere leverandører elektriske anleggsmaskiner. Det som blir gjort i Oslo blir lagt merke til, også utenfor landets grenser.

Sammen med Bellona, Efo og Oslo kommune har Nelfo utarbeidet en liste med råd til norske kommuner om hvordan de kan gjøre byggeplassene utslippsfrie.

- Kommunene må sette seg tydelige mål. Byggeplassene må bli utslippsfrie så raskt som mulig. Senest innen 2025, fastslår næringspolitiske direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Fortsatt mye å gjøre i maritim sektor
På seminaret om elektrifisering av maritim sektor opplyste klima- og miljøminister Ola Elvestuen at regjeringen vil halvere utslippene på dette området innen 2030.

Målsettingen ligger i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, som ble lagt frem rett før sommerferien i år. Elvestuen beskrev en prosess der det må  brukes mye skreddersøm og støtteordninger for å nå målet.

- Regjeringen har lagt frem en god handlingsplan for grønn skipsfart. Nelfo, Efo og Bellona går enda et skritt videre i sine forslag, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

- Vi må ha den endelige løsningen klart i sikte. Norskekysten må være utslippsfri innen 2040. Sammen med Efo og Bellona har vi utarbeidet flere punkter på hvordan dette målet kan nås.

- Alle havner må kobles til et nett med nok kapasitet, samtidig som nasjonale planer for å realisere full utbygging av landstrøm må konkretiseres. Vi anbefaler også at det blir innført samme type virkemidler til sjøs, som er brukt for å øke elbilsalget. I en overgangsperiode kunne det eksempelvis innføres redusert havneavgift, fritak for elavgift og pristak på land- og ladestrøm.

- Dessuten må det stilles strenge krav til innkjøp. Omstillingen til batteri- og hydrogenferger er et godt eksempel på hvordan offentlig innkjøpsmakt kan drive teknologiskiftet i ulike sektorer.

- I tillegg til en utslippsfri kyst vil en full elektrifisering av maritim sektor gi bonus i form av arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Det vil bli utviklet ny teknologi med stort potensial for eksport.

- Derfor må myndighetene, havnene, rederiene, netteiere og elektrobransjen legge til rette for kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. 

Hvor skal strømmen komme fra?
Meningene sprikte en del da Nelfo, Bellona og Efo inviterte politikere og organisasjoner til debatt om hvor strømmen til elektrifiseringen skal komme fra.

Fra politikerhold kom en innrømmelse om at planen for utbygging av vindkraft er blitt mer kontroversiell enn forutsett. Alternativer som rehabilitering og videre utbygging av vannkraftverk, og bygging av vindturbiner i områder som ikke lenger er uberørte ble diskutert. Adm. direktør Frank Jaegtnes i Efo pekte på et annet alternativ.

- Ingen kan vel være imot å energieffektivisere raskest mulig. Lokal produksjon og lagring av energi kan gjøre at forbrukerne tar en større del av investeringen. Diskusjonen bør flyttes over til de smarte løsningene i de distribuerte energisystemene.

Flere veier til målet
Strandskog fastslår at det er svært viktig for Nelfo å være på Arendalsuka og sette søkelyset på viktige næringspolitiske spørsmål.

- Som i fjor trakk seminarene våre fulle hus. Dette er spørsmål både bransjen og folk flest er opptatt av. Når det eksempelvis gjelder elektrifisering av maritim sektor, har det vært en god effekt av vårt arbeid siden vi tok opp temaet på Arendalsuka i fjor.

- Arendalsuka sørger for at politikere, næringsliv og organisasjoner møtes for å diskutere viktige temaer både på og bak scenen. Når det gjelder elektrifisering, er det lite uenighet om hvor vi skal. Det kan finnes flere veier til målet, samtidig som bransjen nok er mer utålmodige enn politikerne.

- For Nelfo er det en viktig næringspolitisk satsing å være til stede og sette lys på temaene som betyr så mye for bransjen. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building