Fant et hull i markedet

NYHETER - Få bransjer er så klare for vekst som solcellemarkedet. Hytteaktørene greier ikke å oppfylle kravene fra profesjonelle aktører.
onsdag 25 mai 2016
1 MW. I år regner Solar Technologies
Scandinavia med å levere utstyr til
installasjon av 1 MW solkraft. Til dette
trengs det rundt 5 700 solcellepaneler.
Foto: STS

Det skal vi gjøre, sier markedsdirektør Trond Øines i norske STS, Solar Technologies Scandinavia. som ble etablert i fjor sommer.

- Vi har de profesjonelle løsningene for ongrid-markedet. Her er det svært få kompetente aktører. Det hullet skal vi fylle, sier Øines, som er travelt opptatt med å presentere konseptet for arkitekter og konsulenter.
- Også Eliaden blir en viktig markerings- og informasjonskanal.

På nett med energiselskapene
- Den delen av solcellemarkedet som lader batterier lokalt og forbruker strømmen lokalt kalles offgrid. Med ongrid menes løsninger koblet til strømnettet, slik at det kan leveres strøm til energiselskapene når den ikke brukes lokalt. Også i ongrid-løsninger kan det være aktuelt å bruke en batteripakke. Blant annet fordi nettleie vil påløpe ved forbruk fra nettet, kan det være regningssvarende å akkumulere strøm lokalt. Batteripakken kan også knyttes til en spesialløsning mot Tesla powerwall.
- Markedet i Norge har vært lite. I 2013 ble det kun levert 0,4 megawatt fra solceller. I 2014 ble dette firedoblet. Dette er kun begynnelsen.

Se det på Eliaden
- På Eliaden skal vi vise en effektiv totalløsning for proffe brukere. Hittil har slike løsninger blitt dyre fordi det har vært skreddersøm i hvert enkelt tilfelle. Vi skal lage konfeksjon. Det skal være forutsigbart, tilgjengelig og ha en kjent pris.
- I tillegg til solcellepanelene består systemet av effektoptimalisator, vekselretter og overvåking basert på produkter fra SolarEdge. Løsningene er godt kjent og levert i 88 land.
- Effektoptimalisatoren, som gir inntil 25 prosent mer energi fra solcellepanelene og konstant innsyn i ytelsen til systemet, er utformet slik at hver enkelt modul i nødstilfeller blir automatisk slått av til en sikkerhetsspenning. Vekselretteren er spesielt utformet for bruk sammen med effektoptimalisatoren, og er kun ansvarlig for DC/AC-konvertering.
Øines forklarer at det er enkel tilgang fra datamaskin, smarttelefon eller nettbrett til løsningen. Det er også automatisk varsling ved feil.

En hverdagsjobb for sertifiserte
- Monteringen av våre systemer skal bli en hverdagsjobb, primært for elektrikere. Vi starter nå sertifisering av installatører. Målsettingen i år er å få på plass 40. I løpet av tre år skal dette øke til 200.
- Opplæringen består av to moduler. Prosjekterende og installatører må -gjennomgå en todagers opplæringsmodul. For montørene legger vi opp til 1 dag.
- Løsningene skal først og fremst selges gjennom grossister. Foreløpig har vi en intensjonsavtale. Vi satser på flere etter hvert.

140 000 solcellepaneler
- Vi samarbeider også med Otovo, som er en ny-etablert eier og operatør av solkraftverk. De gir mulighet for leasing av løsninger til næringsbygg og privatboliger med leveranser ut på strømnettet.
- Hvor stor omsetning regner dere med i år?
- I år har vi budsjettert med å levere 1 MW (rundt 5 700 solcellepaneler). Prosjektene vi har under planlegging og prosjektering tilsier at vi kommende treårsperiode vil levere utstyr til installasjon av rundt 25-30 MW (140-170 000 solcellepaneler).

Les mer i Elmagasinet nr 5/2016

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden