Fikk Akan-prisen for god forebygging

NYHETER Rørvik-bedriften Elcom har fått årets Akan-pris. - Det er fint å kunne vise at også små bedrifter kan lykkes med HMS-arbeidet, sier Ingvild Wahl, ansvarlig for HR og kvalitet i selskapet.
mandag 9 desember 2019
TRIVSELS- OG INKLUDERINGSARBEID.
Styreleder Kristin Sæther (t.h.) i LO deler
ut Akan-prisen til HR-ansvarlig Ingvild
Wahl i Elcom. Foto: Einar Nilsen

Den trønderske elinstallatøren har femti ansatte, og ingen stor HR-avdeling å hente ressurser fra.

- Dette arbeidet har faktisk ikke krevd store ressurser. Hemmeligheten er å være dyktige til å bruke de riktige spesialistene. Vi har tilgang på gode ressurser både fra Nav Arbeids­livssenter, Nelfo og Akan. De er trent i dette, og vet hva vi må prioritere. Gjengen i Akan er både fremoverlente, nyskapende, morsomme, kunnskaps­rike og kule. Også HMS-sjefen i Nelfo har hjulpet oss med å tilpasse arbeidet vårt til den type bedrift vi er, sier Wahl.

Ikke avholdsbedrift
- Elcom er ikke en avholdsbedrift. Vi tror på den gyldne middelvei. Det dreier seg om å ha fastlagte rutiner og en ruspolicy. Med å gjøre dette kjent for alle nyansatte, er det lagt et viktig grunnlag for det forebyggende arbeidet. Samtidig er vi bevisste på balansen som er nødvendig å ha på dette området. Vi er opptatt av inkludering og respekt, ikke avholdsarbeid. Dette er rett og slett trivsels- og inkluderingsarbeid.

- Vi legger innsatsen i forebygging. Grunnmuren i arbeidet er ruspolicyen og rutinene vi i fellesskap har utarbeidet i bedriften. Om noe skulle skje, vet vi at vi får hjelp og støtte hos Akan.

- Ruspolicyen er en obligatorisk del i opplæringen av nyansatte i Elcom. For nyansatte under 18 år, sender vi et brev til foreldrene. Her ligger det informasjonsfoldere om rus, fravær og arbeidsmiljø.

Finne balansen
Wahl forteller at hun aldri har hatt tro på rigide regler og julebord uten servering av alkohol.

- Moderat bruk av alkohol kan bidra til trivsel og samhold. Samtidig er det ikke nødvendig å servere alkohol i alle sammenhenger for at folk skal hygge seg. Da vi markerte tiårsjubileum i fjor, valgte vi å feire med en familiedag på dagtid. Det var svært vellykket. I høst fikk vi besøk av leverandører som informerte om solceller og elbillading. Da hadde vi åpent hus med gratis kveldsmat.

- Elcom gjennomfører også sammenkomster med alkohol. Vi ønsker å gjøre litt forskjellig, og finne en god balanse. Å gjøre Elcom til en avholdsbedrift har aldri vært aktuelt. Det er bevisstheten rundt dette som er viktig. I det ligger også kostnader. At en ansatt ikke kommer på jobb, koster bedriften flere tusen kroner per dag. Derfor er også kostnadsreduksjon et viktig aspekt.

- Hva er det viktigste rådet du vi gi til andre små bedrifter som ønsker å få til det samme som dere?

- Ikke nøl med å kontakte Nav Arbeids­livssenter, Nelfo og Akan. Bruk de eksterne ressursene som finnes. Det sikrer at arbeidet blir utført effektivt med høy kvalitet. Med denne prisen har vi vist at også mindre bedrifter kan bygge opp gode systemer for forebyggende arbeid.

Imponert
Direktør Elisabeth Ege i Akan sier det er ekstra hyggelig at en mindre bedrift får prisen.

- Ofte har det vært store organisasjoner, med stab og støtteressurser til å håndtere slikt arbeid, som har fått prisen.

- Jeg er imponert over det Elcom har fått til. Selskapet er opptatt av at de ansatte skal ha det bra. Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer er en del av det helhetlige HMS-arbeidet og bedriftskulturen, fra eier og toppleder ut i hele bedriften. De ser også dette arbeidet i et samfunnsperspektiv. De er svært engasjerte i lokalsamfunnet. Den dagen de fikk prisen, kjørte de et arrangement for hele befolkningen i Rørvik.

- Elcom har klart å gjøre Akan-arbeidet til noe positivt. Dessuten gjør de faktisk det de sier de skal gjøre. Selskapet nøyer seg ikke kun med å sette tiltak på papiret. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden