Flere bør termografere

NYHETER - Vi ønsker at flere skal utføre termografi. Derfor har Nelfoskolen utviklet et dagskurs om temaet.
fredag 7 februar 2020
HELDAGSKURS. Nelfoskolen har utviklet
et heldagskurs i termografering. Denne
metoden kan avverge potensielle branner 
©Fotograf John Petter Reinsertsen

Det første kurset blir gjennomført i Kristiansand i begynnelsen av mai, sier teknisk direktør Jon-Steinar Hanstad i Nelfo.

- Det passer ikke kun for nybegynnere. Kurset er også nyttig for dem som allerede har prøvd å termografere, og ønsker å bli tryggere. Deltakerne får også muligheten til å utveksle erfaringer og tips med andre som har samme interesse.

Teori og praksis
- Hvordan er kurset lagt opp?

- I teoridelen får deltakerne lære om stråling, termisk energi, typiske feilkilder og måleparametere. De blir også kjent med prosedyrer, eksempel ved måling av VVB, solcelleinstallasjoner og ladeinstallasjoner for kjøretøy.

- Det blir også en innføring i praktisk bruk av termografikamera, inkludert filformater og innstillinger. De som ikke har eget kamera kan låne av foreleser, eller samarbeide med en annen deltaker.

Hanstad påpeker at mange forbinder termografi med NEK 405-1 og  elkontroll.

- Termografi kan med fordel innføres som en del av sluttkontrollen eller ved annet arbeid, eksempelvis rehabilitering og service. Med alle avvik som er oppdaget og utbedret, er potensielle branner avverget, med tilhørende konsekvenser.

Infrarødt bilde
- Termografi er en effektiv metode for å finne dårlige kontaktpunkter og overbelastede deler av elanlegget. Et infrarødt bilde viser ulike ­temperaturer. Deler av anlegget som har forhøyete temperaturer, bør sjekkes nøyere.

- Kameraet kan avsløre feil montørene ikke kan se med det blotte øyet, som over tid kan utvikle seg til et problem.

- Kurset ser dessuten på dokumentasjon og rapportering. Dette gjelder både hva som skal dokumenteres, og hvordan det skal gjøres. Deltakerne får også muligheten til å gå gjennom og tilpasse en rapporteringsmal. Denne kan de beholde og bruke videre i jobben. 

Meld deg på kurs her

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden