Flere smartprodukter

NYHETER I en ny undersøkelse gjennomført av Sifo/OsloMet svarer henholdsvis 79 og 77 prosent at de mestrer og har oversikt over smarttingene sine.
mandag 14 oktober 2019
Norske boliger blir smartere

De fleste føler også at deres egne smarte/tilkoplede ting og tjenester er trygge (78 prosent). To av ti mener de trenger mer kunnskap og verktøy for å håndtere smarthjemmet, mens 58 prosent sier de er godt nok rustet til å håndtere ”smartrevolusjonen” og utviklingen av tingenes internett. De yngste føler seg bedre rustet (79 prosent i alderen 18-29 år) enn de eldste (38 prosent i alderen 60-80 år) for denne utviklingen. Kun halvparten av befolkningen vet at de har smarte strømmålere hjemme.

Undersøkelsen viser at flest har tilgang til underholdningsprodukter som digital-TV (55 prosent), smart multimedia (47 prosent) og nettilkoplede spillkonsoller (42 prosent). Det er også vanlig å ha tilkoplede alarm- og sikkerhetssystemer (32 prosent). Drøyt én av ti har tilkoblet bil, elektronisk dørlås, smart styring av lys og varme, ulike tilkoblede elektroniske dingser og smarthøyttalere med stemmeassistenter. Tre prosent har komplette integrerte smarthussystemer og to prosent velferdsteknologiløsninger i hjemmet.

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet RELINK (Forskningsrådets program IKT-pluss), som skal avdekke utfordringer knyttet til utviklingen av tingenes internett, med spesiell oppmerksomhet på det tilkoblede, smarte hjemmet.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden