Flere statlige solcelleanlegg

NYHETER Før sommeren lanserte regjeringen en tiltakspakke som skal stimulere til grønn omstilling. Dette ga Statsbygg 60 millioner kroner til ulike klima- og miljøsatsinger.
tirsdag 29 desember 2020
Statsbygg planlegger solceller på taket
av Høgskolen i Østfold sin avdeling i
Halden 

Midlene skal blant annet brukes på flere solcelleprosjekter. Statsbygg lyser ut anbudskonkurransen for de to første prosjektene. Begge er i Halden, henholdsvis Halden fengsel og Høgskolen i Østfold sin avdeling i byen. 

- Tiltak som både miljøet og de som bruker bygningene får glede av, er en vinn-vinn-situasjon, sier adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. 

Både på fengselet og høyskolen er det aktuelt med mer enn 3?000 m2 med solceller. Etter planen skal arbeidet med anleggene starte første halvdel neste år, og stå ferdige til sommeren. 

Statsbygg har en rekke planer for midlene fra den grønne omstillingspakken til regjeringen. 

Fem millioner går til ladestasjoner for el-biler. Til sammen skal det etableres inntil 100 ladepunkter fordelt på en rekke eiendommer primært i de største byene. 

Ti millioner kroner settes av til ulike energieffektiviseringstiltak, som etterisolering, nye vinduer og ventilasjonsanlegg. 

15 millioner kroner settes av til solceller, der de to prosjektene i Halden er først ut. 

- De resterende 30 millioner kronene skal vi blant annet bruke på utslippsfrie byggeplasser, utfasing av miljøfarlige kjølevæsker, tiltak som gir økt biologisk mangfold og andre sirkulærøkonomiske prosjekter, sier Nikolaisen. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar