NYHETER

Flinkere til å følge opp ­strømulykker

NYHETER - Elinstallatørbedriftene blir stadig flinkere til å følge opp strømulykker, fastslår HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo.
torsdag 19 april 2018
Riktig utvikling. I følge statistikk fra DSB
blir stadig færre lærlinger involvert i
strømulykker (Illustrasjonsfoto).
Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Ifølge Elsikkerhet nr 89 ble det i 2016 meldt inn 505 elulykker. Antall innmeldte ulykker har vokst de siste årene. Ifølge DSB skyldes mye av dette økt oppmerksomhet på meldeplikten for ulykker.

- Antall ulykker med skadeomfang er relativt stabilt
Fra 2015 til 2016 ble det registrert en liten nedgang, fra 146 til 137. Siden 2000 har ingen fagfolk som arbeider med lavspenningsanlegg omkommet i strømgjennomgangsulykker.

- Frem til 2016 har rundt 30 prosent av de innmeldte ulykkene med skader og sykefravær blant elektrofagarbeidere dreid seg om lærlinger og hjelpearbeidere. Dette er redusert til 21 prosent.

De fleste blir fulgt opp
- Av de innrapporterte hendelsene og ulykkene har de fleste som utsettes for strømgjennomgang blitt sendt til legekontroll og behandling. Dette viser at bransjen tar elsikkerhet og strømulykker på alvor.

- Det er spesielt gledelig å se nedgangen i antall strømulykker som involverer lærlinger. Strengt tatt burde dette være null. Det kan være et mål. Lærlinger er debutanter i arbeidslivet. De må forholde seg til veldig mye nytt. Risikovurderingen sitter ikke i ryggmargen. Samtidig er det et faktum at evnen til å ta riktige vurderinger utvikles senere hos gutter enn hos jenter. Det bør bedriftene ha i bakhodet. Lærlinger må passes på. De skal heller ikke arbeide alene.

- Hvor viktig er det for elsikkerheten at utstyrsparken til bedriftene ikke er for gammel?

- Her må bedriftene ha innarbeidede rutiner. Det er viktig å følge instruksene og anbefalingene til produsentene, lære seg riktig bruk og følge anbefalingene om hvor ofte instrumentene skal kalibreres.

Strømulykkeappen virker
- Hvilken rolle har strømulykkeappen hatt for den positive utviklingen?

- Med mer enn 30 000 nedlastinger er jeg overbevist om at den har vært et viktig bidrag. De fleste jeg snakker med ute, har den på mobilen. Appen viser konsekvensene det kan få å ikke passe på. Den beskriver hvordan uønskede hendelser eller ulykker skal følges opp, og skaper bevisstgjøring og forståelse for oppfølging. Vi er også glade for at appen har fått engelsk og polsk tekst.

- En mobilapp er riktig verktøy å bruke med tanke på den nye generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet. Denne gruppen er vokst opp med mobilen.

- Hvordan kan elsikkerheten bli enda bedre?

- Det gjelder å fortsette å arbeide i samme retning, og øke kunnskapen om forebygging og oppfølging. Fra skolen er lærlingene vant til å rapportere, som også gir kunnskap. Dette kan forebygge at samme hendelse skjer igjen. Både avviksrapportering og rapportering av hendelser gir viktige bidrag til å forebygge ulykker.

Når ulykken er ute
Remo fremhever at strømulykker både kan gi umiddelbare skader og senskader.

- Derfor er det viktig at den som blir skadet får oppfølging av helsevesenet.

- Personer som får strømgjennomgang gjennom overkropp/hjerteregion, skal umiddelbart søke medisinsk hjelp. Dette gjelder også ved strømgjennomgang fra høyspenning, strømgjennomgang forårsaket av lynnedslag og brannskader eller tegn på nerveskade. Skadde som er bevisstløse, omtåket eller uvel rett etter ulykken, skal også følges opp av medisinsk personell.

- Alt dette er beskrevet i strømulykkeappen. Med den er ”sikkerhetsmanualen” i lomma.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19