NYHETER

Forlenger overgangsordning

NYHETER Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning til 1. juli 2020.
fredag 25 mai 2018
Overgangsordningen for kvalifikasjons-
krav i Sentral godkjenning er forlenget
til 1. juli 2020

Overgangsordningen innebærer at selskap som i denne perioden søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt frem til 1. januar 2016.

Departementet understreker at overgangsordningen kun gjelder for kvalifikasjonskravene. Det blir ikke lempet på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.
Ekspertutvalg
Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Sentral godkjenning er ett av mange elementer som skal vurderes. Det er blant annet i påvente av dette arbeidet at overgangsordningen er forlenget.

Sentral godkjenning gis kun til foretak, og følger foretakets organisasjonsnummer. I praksis betyr det at om foretaket av ulike årsaker får nytt organisasjonsnummer, utløser det krav om ny søknad om sentral godkjenning. I en del tilfeller har dette fått negative konsekvenser. 

Departementet har vedtatt en endring i byggesaksforskriften, slik at tidligere innvilget godkjenning kan legges til grunn ved overføring av Sentral godkjenning til nytt foretak. Forutsetningen er at det ikke har skjedd noen reduksjon i utdanning og praksis til faglig ledelse. Denne endringen gjelder for alle foretak i den sentrale godkjenningsordningen.
Departementet varsler en høringssak før 1. juli i år, med forslag om endringer og justeringer de mener kan bidra til å løse enkelte av utfordringene som er tatt opp av bygg- og anleggsnæringen. Det gjelder blant annet anerkjenning av praksis opparbeidet før formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner og forhold knyttet til seriøsitet.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden