Forsker på vedlikehold med roboter

NYHETER SINTEF deltar i et større EU-prosjekt som skal finne ut om roboter og kunstig intelligens kan utføre dyrt og risikofylt vedlikehold og inspeksjon av infrastruktur som veger, tunneler og oljeraffinerier.
torsdag 11 mars 2021
SINTEF vil bruke roboter til å
effektivisere vedlikeholdet av infrastruktur 

Målsettingen er å gjøre dette arbeidet mer effektivt, hyppigere og med høyere kvalitet. 

- Med automatiserte robotløsninger og bildeanalyse skal Piloting-prosjektet effektivisere inspeksjonen.

Kontroller fører ofte til nedstenging av kritiske systemer som tuneller og raffinerier. Vi håper prosjektet skal få slutt på dette, sier SINTEF-forsker Sigurd Mørkved Albrektsen. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar