Forsker på vedlikehold med roboter

NYHETER SINTEF deltar i et større EU-prosjekt, som skal finne ut om roboter og kunstig intelligens kan utføre dyrt og risikofylt vedlikehold og inspeksjon av infrastruktur som veier, tunneler og oljeraffinerier.
fredag 22 januar 2021
SINTEF vil bruke roboter til å effektivisere
vedlikeholdet av infrastruktur

- Med automatiserte robotløsninger og bildeanalyse er målsettingen med Piloting-prosjektet å gjøre dette arbeidet mer effektivt, hyppigere og med høyere kvalitet.

Kontroller fører ofte til nedstenging av kritiske systemer som tuneller og raffinerier. Vi håper prosjektet skal få slutt på dette, sier SINTEF-forsker Sigurd Mørkved Albrektsen.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar