Fortsatt langt til mål for ny nett-tariff

NYHETER - Etter en fem år lang prosess er nye regler for utforming av nettleien fortsatt et stykke unna, fastslår Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.
tirsdag 25 august 2020
NEGATIVE TIL NY NETT-TARIFF.
NVE har brukt fem år på å utforme en ny
nett-tariff. Mer enn 70 prosent av dem som
har svart i høringsrunden er kritiske til det
siste forslaget, blant andre Nelfo 

- Forslaget er utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er en del av Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Første utgave av forslaget ble trukket tilbake på grunn av mange kritiske høringssvar.  

- Strengt tatt ser ikke det nye forslaget særlig annerledes ut enn det forrige, som ble lagt frem i 2017. Mange av tilbakemeldingene er fortsatt negative.  

- Elektroforeningen (EFO) har gått gjennom og sortert svarene. Mer enn 70 prosent er kritiske til forslaget. Høringssvaret til Nelfo er blant disse.  


Innfrir ikke målene

- De foreslåtte tariffmodellene vil ikke bidra til å innfri NVE sin overordnede målsetting med den nye tariffen. Det viktigste er å øke nettutnyttelsen. Her mener Nelfo forslaget bommer.  

- NVE er opptatt av å jevne ut det samlede forbruket i nettet. Da er det en dårlig løsning å basere nettleien på effektuttaket til kundene. Hvorfor skal de som allerede bidrar til god utnyttelse endre forbruksmønsteret sitt? Ønsker NVE eksempelvis å flytte elbillading fra natt til dagtid, da presset på nettet er aller størst? Nelfo mener det må koste mer å bruke strøm når det er stort press på nettet. Full kapasitetsutnyttelse er det kun noen få timer på de kaldeste vinterdagene. Bortsett fra det er det rikelig med ledig kapasitet. 

- Forslaget gir også feil prissignal til kundene. Det vil gjøre det billigere å sløse med energi. Dette er ikke i tråd med de nasjonale klima- og energi­målene som er satt. Blir forslaget vedtatt, kan markedet for både energi­effektivisering og lokal energiproduksjon bli rasert. 

Definisjonsproblem

Strømsheim-Aamodt påpeker at NVE også ønsker en mer rettferdig nettleie.  

- Problemet er at det ikke finnes en universell definisjon på hva som er rettferdig. Det skaper en debatt som er umulig å lande. Den vil kun ende i synsing. Det finnes ingen objektiv metode å legge til grunn for det RME kaller en rettferdig nettleie.  

- Med endringene RME foreslår, vil strømmen bli dyrere for kunder som har gjennomført energieffektiviseringstiltak. De som sløser får lavere nettleie. Dette er ikke rettferdig.  

Forventer store justeringer

- Siden lite er endret i forslaget, er også bemerkningene i høringssvarene stort sett de samme som i forrige runde. I sommer har det vært en bred diskusjon om dette i mediene. Vi forventer store justeringer i forslaget som ligger på bordet. Det skjer ikke av seg selv.  

Nelfo er opptatt av konsekvensene forslaget har med tanke på det nasjonale målet for energieffektivisering, og tilretteleggelsen for egenproduksjon av strøm. Begge er viktige punkter i Granavollen-erklæringen. Blir tariff-forslaget vedtatt slik det ligger, er det umulig å oppfylle disse kravene. Nelfo arbeider både mot REM, Olje- og energidepartementet og Stortinget for å peke på den store konflikten som ligger i dette.  

- At den foreslåtte tariffen blir altfor komplisert for forbrukerne, er en annen viktig problemstilling. Det er håpløst for vanlige forbrukere å forholde seg til alt fra energiledd, fastledd og effektledd, til døgnavregning av effekt. Det må bli mye enklere enn dette.  

Nelfo vil arbeide for å bevisstgjøre alle interessenter om utfordringene i forslaget.  

Tonedøve

Som Nelfo er Elektroforeningen (EFO) lite imponert over RME sitt nye forslag til nett-tariff.  

RME og NVE fremstår som totalt donedøve. Det virker som de overhodet ikke er lydhøre for innspill, sier næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie i EFO 

- En av modellene NVE foreslår, såkalt abbonert effekt, ble totalslaktet i forrige høringsrunde. Likevel er den med på nytt. Modellen de fleste organisasjonene ønsker seg, Time of Use, er helt utelatt. Dette henger rett og slett ikke på greip. 

Heller belønning enn straff 

- I stedet for å straffe folk for å dusje om morgenen og lage middag om ettermiddagen, kan de få rabatt på nettleien om de lader elbilen om natten.  

- Vi foreslår også at forbrukere som bruker strøm når kapasiteten i nettet er god, får 30 prosent rabatt på nettleien. Det vil gi reduserte effekttopper, økt utnyttelse av nettet og mer fornøyde strømkunder. Vi ønsker en standardisert modell for hele landet. Den må være forståelig for folk flest, og ikke ødelegge insentivene for solceller og energieffektivisering.  

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc