NYHETER

Fortsatt tolkningsspørsmål rundt NEK 399-1

NYHETER - Elinstallatørene bør kunne forvente lik behandling fra nettselskapene, sier Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet i Nelfo.
mandag 8 januar 2018
ULIK TOLKNING.
Fire år etter at NEK 399-1 ble innført
blir den fortsatt ikke tolket likt. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

- Selv om de fleste nettselskapene er enige om hvordan NEK 399-1 skal tolkes, er det fortsatt noen som tolker den på sin egen måte, påpekte han på Nelfo og REN sine temadager om inntak i Oslo.

Sørensen undret på om det ligger en monopolistisk tanke bak, eller om det er reelle forskjeller på installasjoner på ulike steder i Norge.

En av deltakerne pekte på at det kan være forhold som eksempelvis høyde over havet å ta hensyn til. Forholdene er spesielle i 1 000 meters høyde.

- Det er riktig. Dette bør kunne ivaretas gjennom vurderingene normen beskriver når det gjelder valg av produkter og løsninger, svarte Sørensen.

Godt mottatt
 - NEK 399-1 har fått et godt gjennomslag i bransjen etter at normen ble lansert for fire år siden. Elinstallatørene har fått et ryddig grensesnitt. Også leverandørene er på banen. Samtidig har det vært noen konflikter mellom nettselskaper, elinstallatører og utbyggere, blant annet om etasjefordelere i boligblokker. 

Sørensen er også usikker på bestillerkompetansen hos elinstallatørene.

- Eksempelvis er det viktig å være bevisst på hvilken type skap som skal brukes.  Det må også tas hensyn til omgivelsestemperatur, luftfuktighet, varme, solstråling, bygningsmaterialer og bygningsutforming. Risikovurdering i henhold til tabell 51 A i NEK 400 skal alltid gjøres.

- Tilbakemeldingene vi får tyder på at bruken av NEK 399-1 faller på plass. Det tok også litt tid da FEL kom, med krav om samsvarserklæring og dokumentasjon.

- Selv om elinstallatørene har plikt til å sette seg inn i retningslinjene til nettselskapet, er det ikke sikkert de gjør det. Jeg er heller ikke sikker på om alle nettselskapene er kjent med og lojale mot 399-1.

Gode erfaringer med konkurranse­utsetting
Et annet tema på temadagene var konkurranseutsetting av oppdrag fra nettselskapene.

- Her har vi brukt elinstallatører siden 2009. Målsettingen var  kostnadseffektivisering og større forutsigbarhet for både kunde og elinstallatør. Tidligere brukte vi mye tid på å vente på hverandre. Det er ikke produktivt. Nå kan kunde og elinstallatør styre dette selv, opplyste Alf Karlsvik i TrønderEnergiNett.

- Blant oppgavene vi setter ut i forbindelse med nybygg er jordkabel fra kveil, innsløyfing fra eksisterende kabel, jordkabel fra fordelingsskap, jordkabel fra stolpe, utflytting av kortslutningsvern, overgang fra 1-fas til 3-fas, målerbytte, nedtak av måler, plombering av måler og provisorisk anlegg inntil 63 A.

- I de 75 kontraktene vi har inngått er det veldig lite feil og mangler. Samtidig som vi har redusert kostnadene tjener elinstallatørene penger. Heller ingen HMS-avvik er rapportert. Med dette opplegget får elinstallatørene en enklere hverdag. Det blir lettere å styre egne ressurser, og arbeidet kan gjøres raskere og mer effektivt. Vi ønsker også å utvide virksomheten til trafomålte anlegg.

Sitter på gjerdet
 Hans Brandtun i REN opplyste at det går treigt med konkurranseutsetting av oppdrag til elinstallatørene.

- Der dette er gjort er erfaringene gode. Når prosjekter blir konkurranseutsatt er det gjerne oppmerksomhet på effektivitet og kjernevirksomhet som er motivasjonen. Flere nettselskaper sitter på gjerdet. 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19