NYHETER

Forventer 135 milliarder i ­nettinvesteringer

NYHETER I rapporten ”Status og prognoser for kraftsystemet 2018” har NVE samlet informasjon fra kraftsystemutredningene for regional- og transmisjonsnettet fra 2017 og 2018 og distribu­sjonsnettselskap.
mandag 4 mars 2019
De neste ti årene skal det investeres
135 milliarder kroner i kraftnettet i Norge

Forventede investeringer de neste ti årene er på 135 milliarder kroner. I 2016 og 2017 ble det ble investert 14 milliarder kroner i transmisjonsnettet.

- Med ny teknologi kan investeringsbehovet reduseres. Vi samarbeider med nettselskapene for å finne ut hvordan den nye teknologien skal brukes, slik at nettleien ikke stiger mer enn nødvendig, seier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Rapporten viser at nettselskapene forventer en beskjeden økning i fremtidig energi- og effektbruk for alminnelig forsyning. Samtidig viser tallene en kraftig vekst i kategorien ”stort forbruk”. Dette er kunder med effektuttak på mer enn 15 MW i topplast, og brukstid på mer enn 5 000 timer.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga