NYHETER

Fra oljebrønnrensing til elbillading

NYHETER Stavangerbedriften Zaptec debuterer som utstiller på Eliaden i år.
mandag 28 mai 2018
ELBILLADING. Zaptec debuterer på
Eliaden i år. Selskapet har spesialisert
seg på lading av elbiler i store anlegg,
som borettslag og parkeringshus. 
Foto: Zaptec

Selskapet, som opprinnelig satset på olje­bransjen, har i stedet spesialisert seg på ladeutstyr for elbiler.

- Da selskapet ble etablert i 2012 var målsettingen å utvikle et system som bruker strøm og plasmaenergi til å bore og rense oljebrønner. På denne tiden gikk oljebransjen veldig bra. Derfor var det ingen særlig interesse for å investere i slike løsninger, sier Filip Nag, salgssjef region øst.

Elbilen ble vendepunktet
- Med økt salg av elbiler ble oppmerksomheten vridd over i en annen retning. Vi så hvordan vi kunne bruke kompetansen vår på kraftelektronikk til å lage ladeløsninger for elbiler.

- Alle utfordringene vi mente måtte løses på større ladesystem ble gjennomgått. Utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og tilrettelegging for enkel skalering var viktig. Det samme gjaldt hvordan ladesystemet skulle være relevant i en digital fremtid, med integrasjon mot andre systemer.

- Resultatet ble en løsning spesielt utviklet for store anlegg, som borettslag, sameier, parkeringshus og større bedrifter. Systemet løser kapasitetsutfordringen med en egen last- og fasebalansering, som er en ny teknologi utviklet og patentsøkt av Zaptec. Den gir en mest mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, slik at det er unødvendig å oppgradere inntak og trafo. Dessuten kan flere biler lades over en gitt tidsperiode med begrenset tilgang til strøm.

- Mange av komponentene fra sikringsskapet er integrert i ladestasjonen. Dette gjelder blant annet sikringer, jordfeilbryter og strømmåler. Dette gjør også systemet veldig enkelt å prosjektere for elinstallatørene.

Nettovervåking
- Løsningen kan overvåkes via internett, slik at montøren vet hva feilen er før hun reiser ut for å rette den. De fleste feil kan vi rette online fra kontorene våre i Stavanger. Eksempler på slike feil kan være at en bruker ikke får autentisert seg, eller at en montør må ha hjelp med å få en boks på nett. Lade­stasjonen, som skal være et fremtidsrettet produkt med en levetid på minst 15 år, er nesten bygget opp som en pc. På denne måten er det enkelt å programmere inn ny funksjonalitet når behovet oppstår.

Nag forteller at ladesystemet har vært på markedet i ett år.

- Salget går så bra at produksjonen nylig er økt betydelig. Vi er stolte over at ladestasjonene blir utviklet og produsert i Norge. Dermed har vi kontroll på hele verdikjeden. Det betyr at elinstallatørene og brukerne kan påvirke produktet med innspill. Vi har flere eksempel på utvikling som har skjedd etter direkte tilbakemeldinger fra kunder.

- At de mer enn 600 ladesystemer vi har levert, har de fleste mer enn ti lade­stasjoner montert. Alle er klargjort for videre skalering. Våre ladeanlegg har en litt annerledes infrastuktur enn ­tradisjonelle installasjoner. Det legges parallellkabler for flere ladere på én strømkurs. Vi anbefaler som regel 30 ladestasjoner per 63 A sikring for tilfredstillende lading på mer enn åtte timer. Det er også mulig å installere flere ladestasjoner på en slik kapasitet. Spørsmålet er hvor lenge brukerne har tid til å lade.

Til Eliaden for å utveksle erfaringer
Nag opplyser at Zaptec stiller ut på Eliaden for å gjøre selskapet kjent for flere.

- I Norge er elinstallatørene vår viktigste målgruppe. Det er en skikkelig elbil-bølge på gang. Eliaden er en fin mulighet til å diskutere lading og utveksle erfaring og ideer med både elinstallatørene og andre leverandører. Dette er viktig. Markedet vokser så mye og har så ulike behov for løsninger at vi ikke opplever andre som direkte konkurrenter. Det er bruk for alle. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden