Fraktet 10 000 ­passasjerer

NYHETER I juni, juli og august i år fraktet selvkjørende busser 10 000 passasjerer til og fra badestranda på Fornebu i Bærum.
tirsdag 8 januar 2019
Badebussen på Fornebu ble godt
mottatt av publikum. Foto: Obos

Det var Obos i samarbeid med Acando, Nobina, Bærum kommune, SmartCity Bærum og kollektivselskapet Ruter som sto bak pilotprosjektet, som var rettet spesielt mot badegjester. Bussene gikk i rute mellom Fornebu senter og parkeringsplassen ved Storøyodden badeplass.

- Målsettingen med prosjektet var å finne ut hvordan selvkjørende busser blir mottatt i lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig kunnskap vi tar med oss videre når vi planlegger nye, store byutviklingsområder, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Kundeundersøkelsen som er utført i forbindelse med prosjektet, viser at flertallet er svært positive til selvkjørende busser.

- Andelen passasjerer som føler seg trygge økte betydelig etter at de kjørte med bussen. Samtidig er det utfordringer i samspillet mellom selvkjørende kjøretøy og andre trafikanter. Dette tar vi med oss når vi nå skal i gang med flere piloter, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

- Interessen for selvkjørende kjøretøy er generelt stor i markedet. Sannsynligvis kommer det flere selvkjørende kjøretøy på vegene i flere deler av landet i løpet av det neste året.

Venter på internasjonale regler
På Smarte veger-konferansen i Oslo påpekte sjefsingeniør Stein-Helge Mundal i Statens vegvesen at det fortsatt mangler et internasjonalt regelverk for autonome kjøretøyer.

- I påvente av dette har Norge og flere andre land vedtatt lover om utprøving av slike kjøretøyer. Statens vegvesen har fått sju søknader. Av disse er fem innvilget.

Forsker Jørgen Aarhaug i Transportøkonomisk institutt (TØI) tror at selvkjørende taxi og buss er de første som kommer i ordinær trafikk.

- Disse kan sees i sammenheng med Mobility as a Service (MaaS).

Automatiseringen av privatbiler vil trolig skje gradvis. Dette krever ny infrastruktur og store mengder offentlig tilgjengelige data. Samtidig må myndighetene sørge for at nytt lovverk kommer på plass på kort tid.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden