NYHETER

Fremtiden er her nå

NYHETER - Den digitale fremtiden er her nå, fastslår prosjektdirektør Morten Klokkersveen i fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.
torsdag 14 september 2017
VIRTUELT. Det var stor interesse for å
oppleve den nye Ringeriksbanen med
VR-briller.
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Han var en av foredragsholderne på Norconsult sin samfunnskonferanse, der digitalisering var tema. Her tok han deltakerne med på en virtuell reise langs den nye vei- og jernbanestrekningen.

- Arbeidsmåten i dette prosjektet er annerledes. For det første hopper det over kommunedelplanen, og forholder seg kun til statlig regulering. Dermed kan planprosessen kortes ned. Videre kjører man samtidig prosjektering, og har felles prosjektkontor med rådgivende ingeniør.

- Prosjektet er modellbasert. Alt blir BIM-modellert, samtidig som alle beslutningstakere er med på alle nivå. Det betyr at alle deltakerne må være rundt bordet. Vi bruker virtuell virkelighet (VR) for å vise mulighetene for det aktuelle området.

Oslo-Bergen en time raskere
Den nye Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen i Norge. Sammen med strekningen Høgkastet-Hønefoss på E16 er dette det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge.

Prosjektet skal knytte Øst- og Vest-Norge tettere sammen. Togreisetiden mellom Oslo og Bergen skal bli rundt en time kortere, mens strekningen Sandvika-Hønefoss skal reduseres til 20 minutter. Etter planen skal arbeidet på strekningen starte i 2019. Det første toget skal trafikkere strekningen i 2024.

Klokkersveen påpekte at utbyggingen åpner for nye muligheter.

- Blant annet ser prosjektet muligheten for å utvikle en by på Sundvollen, som nå får togstasjon. Det er tydelig samfunnsnytte i digitale arbeidsmåter.

Papirløst kraftverk
Oppdragsleder Tore Lie Falkenberg i Norconsult fortalte at prosjektet Nedre Otta Kraftverk skal gjennomføres som et helt papirløst prosjekt.

Falkenberg betegnet seg selv som medlem i ”Generasjon Y”, som har vokst opp med teknologien som begynner å bli tatt i bruk på flere samfunnsområder.

- Da jeg begynte i Norconsult for tre og et halvt år siden, brukte vi steinalderteknologi. Jeg er ikke i tvil om at de som tør å være i forkant er vinnerne. De andre blir teknologiske analfabeter, som havner på sidelinjen. Dette gjelder ikke bare BIM. Vi må se på hvordan fullskala BIM-prosjekter gjennomføres, og hvordan modeller blir strukturert. Det er også nødvendig med bedre kommunikasjon. For å få lik forståelse av det som skal gjøres, må alle se det samme.

Heldigitale innen tre år
Adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier fremhevet at selskapet fra første dag har stilt BIM-krav i sine kontrakter.

- Vi bruker 3D-modeller for å dokumentere kvalitet og gjennomføre kvalitetssikring i byggefasen. Kontroll og godkjenning blir gjort digitalt. Vi lager også 3D-modeller for forvaltning, drift og vedlikehold. Målsettingen er heldigital prosjektgjennomføring. Det skal forenkle dataflyten gjennom hele prosjektfasen, inn i FDV-fasen. All FDV av våre prosjekter skal være modellbasert.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga