Fremtidsrettet skolebygg

NYHETER Selv om Nye Vestsiden ungdomsskole utenfor Kongsberg, som ble tatt i bruk til skolestart i fjor høst, har fått KLP sin klimapris for sitt plusshuskonsept skal bygget bli enda grønnere.
onsdag 4 mars 2020
HYDROGENLAGER. Nye Vestsiden skole
på Kongsberg er klar for fremtidens
avanserte teknologiske løsninger, blant
annet å lagre egenprodusert energi i
hydrogenlager
Foto: Nils Petter Dale

Strømmen fra solcelleanlegget og energibrønnene på skolen skal lagres i hydrogenbrenselceller. På sikt skal sommerproduksjonen lagres for kaldere dager. Solcelleanlegget, som har en kapasitet på rundt 300 kW, produserer mer energi enn skolen bruker selv. Overskuddet blir levert til nettet.

Pilotprosjekt
I samarbeid med sine automatiseringspartnere har ­Forenede Montører Kongsberg levert det meste av de tekniske ­løsningene på skolen

- Alle styringer er integrert i Kongsberg kommune sitt toppsystem Niagara. Dette har vi gjort i samarbeid med automatiseringsselskapet Andxor, forteller faglig ansvarlig Jarle Popperud i Forenede Montører Kongsberg.

- Dessuten har vi installert brann-, innbrudd- og adgangskontroll. Dette gjelder også 40-50 interaktive opplysningsmonitorer med lyd og bilde, som er montert i klasserom, møterom og rundt omkring på skolen.

- Solcelleanlegget og energibrønnene er levert av andre. Disse har vi kun koblet til.

- Hydrogen som energibærer for et bygg er nokså nytt. Hydrogenanlegget blir et pilotbygg som skal vise at solenergi kan langtids­lagres trygt i hydrogen. Skolen blir en av de første i verden som får en slik løsning.

- Sammen med Andxor skal vi levere elinstallasjonen og automatikken for lageret. Vi har arbeidet med planene for anlegget i ett års tid.

Stor utfordring
Ifølge Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) blir dette verdens største landbaserte hydrogenlager. Det skal bygges rett ved siden av skolebygget, som har plass til 480 elever. Også to nybygg, med totalt 155 studentboliger er plassert i nærheten.

Popperud sier at en stor utfordring er å fjerne risiko og eksplosjonsfare.

- Det gjenstår en del avklaringer, blant annet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Sammen med KKE leverer vi mange bygg, i tillegg til ­oppgradering av anleggene i eksisterende bygg. Nylig sluttførte vi et pilotprosjekt ved Kongsberg svømmehall, der CO2-varmepumper blir brukt på en ny måte.

- Dette har vært lærerike prosjekter. KKE er en utbygger som ligger langt fremme når det gjelder teknologi og drift av bygg.

Ifølge KKE er det usikkert når hydrogenanlegget blir bygget. Blant annet er prosessen med å få godkjenning fra DSB avgjørende for hvor raskt det kan skje. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden