NYHETER

Frykter driftsstans

NYHETER For tredje året på rad har Coromatic gjennomført en undersøkelse om holdninger og prioriteringer blant ansvarlige for virksomhetskritisk infrastruktur, eksempelvis datakommunikasjon og kraftforsyning.
mandag 19 mars 2018
Ifølge en undersøkelse fra Coromatic
frykter mange driftsstans om virksom-
hetskritisk infrastruktur svikter

48 prosent svarer at virksomheten kun ville klare seg noen få timer om infrastrukturen svikter, mens 36 prosent ville få driftsproblemer kun etter noen få minutters avbrudd. Nesten åtte av ti svarte at størstedelen av virksomheten er i risiko ved strømbrudd.

Halvparten svarer at de i løpet av de siste to årene ikke har gjennomført en konsekvensanalyse (BIA) for risiko i tilknytning til driftsavbrudd. Nesten like mange svarer at de har drevet infrastrukturen uten krav om målbare tjenestenivåer, såkalte SLA (Service Level Agreement) de siste to årene.

Hver tredje unnlater å investere i kritisk infrastruktur fordi kravene til investeringsunderlag er for komplekse. Samtidig svarer 48 prosent at de vil øke investeringene sine i kritisk infrastruktur med inntil 15 % de neste to årene.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19