Gaming både en mulighet og trussel

NYHETER - Mange er opptatt av gaming. Mens det for noen gir store muligheter og inntekter, skaper det avhengighet og problemer for andre, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.
tirsdag 8 oktober 2019
MULIGE TEGN. At ansatte ofte kommer
for sent på jobb, er trøtte og ukonsen-
trerte og gjør feil kan være tegn på at de
gamer om natten. (Illustrasjonsfoto)

- Snittalderen på en gamer er 35 år. 40 prosent av dem er kvinner. Spesielt personer i aldersgruppen 16-26 har et problematisk forhold til gaming. Åtte prosent av unge menn her er problemspillere, mens to prosent har et reelt avhengighetsproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert gaming-avhengighet som en psykisk lidelse. Mange av gamerne er i arbeidslivet.

Opplever mestring
- Hva skaper av­hengighet med gaming?

- Mange opplever nok mestring gjennom å spille. Det gir en dragning mot å være i en verden der de lykkes. Dette er et bedre alternativ til den virkelige verden, der mye er vanskelig.

- For arbeidslivet kan dette være et problem. Elektrobransjen kan være ekstra sårbar. Her arbeider mange unge menn, som er teknisk interesserte, blant annet lærlinger i tenårene. De er utrente med å være i jobb.

- Bedriftene må være oppmerksomme på dette. Når spillingen begynner å gå ut over livet til den enkelte, blir det også et problem på jobben. Kollegene til den det gjelder kan fange opp dette, siden de ofte arbeider sammen og blir godt kjent.

Trøtt og ukonsentrert
- Hvilke tegn avslører spilleavhengighet?

- De gaming-avhengige kommer kanskje ofte for sent på jobb. Har de spilt hele natten blir de trøtte og ukonsentrerte, og gjør flere feil. Da er det på tide å ta grep.

- Dette er et lederansvar. Graden av lederstøtte er avgjørende for resultatet i organisasjonen. Samtidig må forebygging og oppfølging gjøres med omtanke. Ulike generasjoner møtes på arbeidsplassen. Den eldre generasjonen tror kanskje de har løsningen på problemet, uten egentlig å forstå problemstillingen. Det kan føre til at avgjørelser blir gjort på feil grunnlag. Har ikke lederne kompetanse på dette, blir de ikke respektert og mister troverdighet. Lederne må sette seg inn i problematikken, og gi råd uten at den det gjelder går i vranglås. Den spillavhengige må også bli behandlet med respekt. 

- Jeg oppfordrer medlemsbedriftene til å være klare over problematikken, og ta den opp på møter. Se gjerne på om atferden til de ansatte avviker fra det som er forventet. Ved å gripe inn ved første tegn på avhengighet, kan et potensielt stort problem forebygges.

- Gaming er ikke et tabubelagt tema, slik alkohol er. Det er en fordel. Er det behov for å rådføre seg med noen om problemstillinger rundt gaming, kan veiledningstelefonen til Akan hjelpe. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden