NYHETER

Gir bort smarthus­løsninger til skoler

NYHETER Eaton i Norge deler ut smarthuskomponenter for 1,3 millioner kroner til syv videregående skoler for opplæring i smarthusinstallasjoner.
tirsdag 16 oktober 2018
- Gaven fra Eaton vil gi et bedre lærings-
utbytte for elevene, sier Per-Arne Opheim,
elektrolærer ved Bodø videregående skole

- Det skal være gøy og lærerikt for elektroelevene å lære om hvordan smarthusapplikasjoner kan gi en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag. Vi skal også kurse lærerne for å styrke deres kunnskap om programmering av smarthus, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton i Norge.

Bodø videregående skole får smarthuskomponenter for 185 000 kroner.

- Dette er helt fantastisk for læringsutbyttet til elevene, sier Per-Arne Opheim, som underviser i elektrofag ved Bodø videregående skole.

Det er Eaton sin trådløse smarthusløsning xComfort elevene skal bruke i utdanningen.

- Elevene liker å kombinere praksis med teori. Dette får vi til med smarthuskomponentene. Jeg har selv drevet elektrikerfirma, og vet hvor viktig det er at lærlinger og jobbsøkere har praktisk erfaring, sier Opheim.

Lærerne skal kurses
Helsingeng opplyser at lærerne skal kurses i hvordan systemet er bygget opp, slik at de kan veilede elevene i eksempelvis å programmere lys- og varmestyring.

- Vi har lang erfaring med å kurse og sertifisere ferdigutdannede elektrikere. Rundt 900 installatørbedrifter i Norge er sertifisert for å installere xComfort. Årlig kurses rundt 350 elektrikere i smarthussystemet.

- Interessen for smarthus har økt de siste årene. Jeg tror det har sammenheng med at smarthusløsningene blir stadig bedre og enklere, samtidig som flere oppdager at de kan spare betydelige beløp på strømregningen og få en enklere hverdag.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19