NYHETER

Gir smarthusutstyr til videregående skoler

NYHETER Eaton har gitt elektrolinjen på Os og Slåtthaug videregående skole utstyr for opplæring i smarthus for mer enn 185 000 kroner hver.
fredag 1 februar 2019
Elektroelever ved Os videregående skole
øver pa° programmering

Dette er to av 12 videregående skoler som får slikt utstyr. Totalt er gaven fra Eaton på 2,2 millioner kroner. Dessuten får lærerne tilbud om kurs i programmering av smarthus.

- Det skal være gøy og lærerikt for elevene å lære hvordan smarthusapplikasjoner kan integreres for en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge.

Elektrofaglærer Eirik Vevatne ved Os videregående skole mener gaven har mye å si for læringsutbyttet til elevene.

- Dette vil gjøre undervisningen mer reel, fremtidsrettet og interessant. Elevene gleder seg til å bruke avansert smarthusteknologi.

- Trådløs smartteknologi og programmering blir stadig viktigere. Derfor er det nødvendig at undervisningen følger utviklingen. Med tanke på at mange kommuner satser på velferdsteknologi, er det viktig at elektroelevene får et undervisningstilbud som gir de etterspurte ferdighetene. Vi undersøker derfor hvordan vi kan gjøre undervisningen enda bedre. Dette gjelder både elektro- og helsefagelevene.

Elektrolærer Johannes Eman ved Slåtthaug videregående sier at ambisjonen er å gi elever både i helse og elektro et rom der det er installert omsorgsteknologi, slik at de blir kjent med teknologi de møter etter utdanningen. Dette vil lette overgangen fra skole til arbeidsliv.

Lærerkurs
Lærerne skal kurses i smarthusteknologi for å veilede elevene med programmering.

- Vi skal lære om systemet og hvordan vi kan programmere ulike moduser. Ett modus kan eksempelvis være ”borte”. Da vil varmen i huset senkes og lysene slukkes med ett tastetrykk på mobilen. Et slikt modus kan tidsinnstilles, slik at det går ”automatisk”. Dette både øker boligkomforten og reduserer  strømregningen, sier Vevatne som mener smarthus er ”normalen” om få år.

Det er Eaton sitt trådløse smarthusløsning xComfort elevene skal bruke i undervisningen.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden