God aktivitet og godt tilsig

NYHETER - Aktiviteten og interessen i og rundt Nelfo sin interessegruppe for energientreprenører er god, forteller Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.
torsdag 10 september 2020
RIKTIG TILHØRIGHET. - Vi ønsker å legge til rette
for et velfungerende marked for energi-
entreprenørene. Vår interessegruppe er riktig
tilhørighet for disse selskapene, sier Andreas 
Strømsheim-Aamodt, fagsjef nærings-
politikk i Nelfo 

- Vi ønsker å legge til rette for et velfungerende marked for denne gruppen. For å få en mer nøytral, effektiv og markedsvennlig nettstruktur driver vi målrettet myndighetspåvirkning. 

Noe brems i andre kvartal

 - Selv om bransjen i andre kvartal i år ble preget av koronakrisen, kunne situasjonen vært verre. Hjulene går noe tregere enn vanlig. Med regulerte og sikre inntekter kan nettselskapene gjennomføre sine prosjekter. Flere medlemsbedrifter har også kunder på kraftproduksjon. Der er en del prosjekter satt på vent. I tillegg til korona, har det også sammenheng med historisk lave kraftpriser. 

- Interessegruppen har arbeidet med utfordringer relatert til koronakrisen, blant annet praktiske utfordringer med permitteringsregler, og syke- og omsorgspenger. Vi har også vært opptatt av å få virksomheten definert som en kritisk samfunnsfunksjon, slik at ansatte kan få unntak fra reiserestriksjoner og tilbud om barnehageplass og skole for sine barn.  

- Samtidig har vi gjennom ukentlige nyhetsbrev og direkte oppfølging holdt medlemmene løpende orientert om markedssituasjonen. Møtevirksomheten har vi kjørt på Teams. 
 

Vurderer medlemskap

- Det er et godt tilsig av nye selskaper som er interessert i å følge med på informasjon og møter. De vurderer også medlemskap. Nelfo er riktig tilhørighet for disse selskapene. Her kan de ta opp utfordringene de har i den daglige virksomheten.  

Nelfo tar også opp saker som kanskje ikke gjelder for alle selskapene i dag, men som vil gjøre det etter hvert. Dette gjelder blant annet kontrakts­bestemmelser og kravspesifikasjoner.  

- Konkurranse fra utenlandske selskaper er et annet viktig tema. Vi mistenker at de konkurrerer på sosiale kostnader. Dette er saker som er vanskelige å ta opp for ett selskap alene.  

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc