Grønnere og mer ­effektiv flyplass

NYHETER Nordic-Office of Architecture, Cowi og Norconsult skal hjelpe Avinor med å modernisere Trondheim Lufthavn Værnes.
mandag 28 september 2020
Illustrasjon: Nprdic-Office of Architecture 

Kapasiteten skal økes, samtidig som den skal bli mer effektiv, sikrere og grønn. 

Bagasjeanlegget skal moderniseres og utvides, samtidig som det skal bygges nytt varemottak og tilrettelegges for et bedre kommersielt servicetilbud. 

Prosjektet stiller også krav til forbedret avfallshåndtering og økt gjenvinnings- og ombruksgrad av eksisterende bygg og rive- og overskuddsmasser. Tiltakene skal dessuten bidra til å redusere CO2-utslippene med 40 prosent. 

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc