Graver over kabler for 800 millioner i året

NYHETER Hvert år skjer det rundt 16 000 graveskader under anleggsarbeid i Norge. Her er det skader på elektronisk kommunikasjon som er den største samfunnsøkonomiske kostnaden, skriver bygg.no.
fredag 16 oktober 2020
Overgraving av kabler koster hvert år
800 millioner kroner

Vista Analyse har laget en rapport om disse skadene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skader på elektronisk kommunikasjon utgjør 349 millioner kroner. Forebygging av slike hendelser er den nest største posten, med 272 millioner kroner. Skader på strømkabel utgjør 115 millioner kroner.

Ifølge adm. direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund kunne mye av kostnadene vært spart om kvaliteten på kartgrunnlaget og påvisningene blir bedre.

- Ledningseierne må ta større ansvar for egen infrastruktur, og at entreprenørene får enklere tilgang til informasjon om hvor eksisterende ledninger ligger.

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc