Grunnleggende med BIM-kompetanse

NYHETER - BIM-kompetansen var en viktig forutsetning for at vi fikk kontrakten på elinstallasjonene på det nye sykehuset i Stavanger, sier prosjektleder Jone Vold i Bravida avdeling Stavanger.
mandag 6 mai 2019
SYKEHUSBIMMING. BIM-skisse over de tekniske installasjonene ved det nye sykehuset i Stavanger. Illustrasjon: SUS2023

- Vi skal ikke levere objekter inn i modellen. All modellering skal utføres av byggherre og Cowi, i tråd med NS 8405. Å delta i samhandlingsprosessen og optimaliseringen i dette prosjektet krever omfattende BIM-kompetanse. Det er nødvendig for å forholde seg til modellen, og ha dialog med utbygger og rådgiver.

- Sammen med de to sistnevnte skal vi gå gjennom modellen med tanke på å forbedre løsningene og sikre en felles forståelse. Vi skal også bruke visualisering. Det innebærer å gjøre en gjennomgang i reell tid, og få inn alt i modellen som kan effektivisere produksjonen.

- For å ta ut potensialet for prefabrikkering og industrialisering skal det i størst mulig grad brukes standardiserte løsninger. Med BIM-modellen kan vi starte prefabrikkering av prosesser mye tidligere enn med en tradisjonell metode. Det vil si at arbeidsprosesser som eksempelvis er avhengig av tett bygg kan produseres ”off site”. 

Byggebransjen kommer etter
- Har Bravida et stort BIM-miljø i Stavanger?

- Vi har ansatte som er godt kjent med BIM-produksjon. Dessuten har flere satt seg særdeles godt inn i metodikken. Selv har jeg bakgrunn fra oljebransjen, som har brukt BIM på høyt nivå i mange år. Byggebransjen kommer etter, og går kanskje også et skritt videre.

- Krever alle store utbyggere prosjektering og gjennomføring i BIM?

- Trenden er at alle store utbyggere krever dette. Bravida har hatt en del store kunder i Stavanger-området som har stilt strenge BIM-krav, der vi har vært sterkt involvert i BIM-prosessene. Her har vi vært med på å utvikle metodikken for modelleringsprosessen og vurdere modenheten i modellen.

- For tiden er det stor oppmerksomhet på industrialisering og effektivisering av byggeprosjekter. For å få en effektiv gjennomføring er utbyggerne villige til å ta en kostnad i forkant av byggeprosessen.

Må digitalisere sammen
Teknisk direktør Johan Varmedal i Bravida Norge sier at mange har sittet på hver sin tue og digitalisert med hver sine verktøy.

- For å bli god må bransjen digitalisere sammen. Aktørene har en del å gå på når det gjelder kommunikasjonen mellom fagene. Dette krever samspillmodeller som inkluderer hele verdikjeden, og sørger for at de tekniske entreprenørene kommer tidlig med i prosessen. Digitalisering vil både effektivisere byggeprosessen og oppfylle forventningene som stilles til bransjen.

- Hvordan organiserer Bravida BIM-arbeidet?

- Med sterke lokale avdelinger bygger vi ikke opp tunge sentrale staber. Kompetansen ligger i avdelingene, spesielt i de store byene der det er mange store byggeprosjekter. Blant annet har Bravida Region Midt tung BIM-kompetanse. De har etablert en egen gruppe for å støtte prosjektavdelingen. Også Region Sør/Vest og avdelingene i Stavanger har betydelig BIM-kompetanse. Denne blir brukt i forbindelse med prosjektering og bygging av det nye sykehuset i Stavanger (prosjekt SUS2023). Med kompetanse i eget hus får vi en nær dialog med kunden, og et minst mulig grensesnitt.

Endrer byggebransjen
- Digitaliseringen er i ferd med å endre byggebransjen. Mobiler og nettbrett er ikke lenger kun plattformer for sosiale medier. De blir i stadig større grad verktøy som brukes på byggeplassene. Denne utviklingen skal vi være med på.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden