NYHETER

HMS hele uken

NYHETER Da Bravida arrangerte HMS-uken, var adm. direktør Tore Bakke forberedt på at interessen ville dale mot slutten. Det skjedde ikke.
torsdag 4 januar 2018
LEDERNE SKAL SYNES. Prosjektleder
Håvard Bakke (t.v.), hovedverneombud
Henning Heyerdahl og regioncontroller
Inger Aalia Viken under vernerunde på
Orkla City. Foto: Bravida

- Tvert imot, engasjementet økte fra dag til dag. En grunn til dette var nok HMS-filmene vi la ut på Youtube. De handlet om strømgjennomgangsulykker, fall­ulykker, sikkerhet og kuttskader. To av dem hadde tittelen ”God bedring” og ”Stopp et halvt”. Sistnevnte handler om risikovurdering og sikker jobbanalyse. I den siste filmen holdt jeg en ”sikkerhetsappell” til de ansatte.

- Skuespillerne var egne ansatte. Hver dag fikk de ansatte link til en ny film på mobilen. Interessen spredte seg nok ved at de som hadde sett dem, tipset kollegene. Antall visninger på de sju filmene steg jevnt gjennom uken.

Traff godt
Bakke fremhever at filmene var en viktig måte å nå ut til de yngste på.

- Vi prøver å være mest mulig moderne i tilnærmingen. De yngste vil gjerne ha alt digitalt, og at det skal være lettfattelig. Det ser ut som filmene traff godt. De ble fulgt opp med quizer, som også ble sendt til mobilen til den enkelte.

Filmene var kun en del av et omfattende program som ble kjørt ved alle avdelingene til Bravida i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det ble en litt ekstra hektisk uke i lokalmiljøene.

Bakke forteller at det lokale lederskapet står sterkt i Bravida.

- For å bygge en solid sikkerhetskultur har det vært viktig å skape et lokalt engasjement rundt opplegget. Programmene for HMS-uken har vært tilpasset det enkelte land.

- Gjennom uken har alle fra ledelsen vært på daglige vernerunder. Lederne skal prioritere å være synlige på byggeplassene.

Enkelt å rapportere
 - I fjor tok vi i bruk en bedriftsintern app for innrapportering av hendelser, nestenulykker og ulykker. Det skal være enkelt å rapportere.

- Etter at montørene har tatt bilde, skrevet en kort tekst og trykt send, går meldingen direkte til den i ledelsen som er ansvarlig for å håndtere slike rapporteringer. Appen skal forebygge alvorlige hendelser og ulykker. Rapportering skal ikke være byråkratisk og vanskelig. Det er viktig å gjøre det så enkelt som mulig. Gjennom HMS-uken økte antall innrapporterte hendelser med drøyt 17 prosent.

- Ute på byggeplassene koordinerer vi bruken av vår egen interne app med rapporteringsansvaret som hviler på prosjektet.

- Hansker ble et symbol i HMS-uken. Eksempelvis fikk vi en hendelsesoversikt fra en avdeling der 12 av 16 hendelser kunne vært unngått om montørene hadde brukt hansker. Spesielt mange unge montører får kuttskader. De kutter seg på kabler, verktøy og skarpe kanter. Det er hansker på markedet som er tynne og behagelige å arbeide med, som samtidig beskytter mot kuttskader. Gjennom hele uken delte vi ut slike hansker.

- Sjekker dere at de ansatte bruker hansker?

- Vi har ikke et sentralt påbud om dette. Det er opp til den enkelte avdeling. Å gå rundt med hansker i stuen til fru Olsen er ikke nødvendig. Noen avdelinger har påbud om dette på byggeplasser.

Årlig HMS-uke
 - Hvordan skal dere følge opp HMS-uken?

- Opplegget er evaluert skriftlig. Vi forventer effekter. HMS-uken skal bli årlig. For øvrig er HMS på agendaen i alle møter. Skadestatistikk, nestenulykker og sykefravær skal jevnlig gjennomgås.

Bakke oppfordrer alle til å iverksette HMS-tiltak.

- Selv om kanskje ikke alle har ressurser til å produsere filmer, kan det eksempelvis gjennomføres ekstra vernerunder og deles ut hansker. Det er viktig for hele bransjen å ha konstant oppmerksomhet på HMS. Arbeidet skal være trygt for de ansatte. Ulykker skjer gjerne når vi ”skal bare”. Derfor har Bravida innført mottoet ”stopp et halvt”. Før arbeidet starter skal det gjøres en risikovurdering. Om nødvendig skal det gjennomføres en sikker jobbanalyse (SJA). Slike rutiner vil kun fungere med en god sikkerhetskultur.

Bravida-sjefen er imponert over det positive engasjementet i HMS-uken.

- Dette viser at de ansatte er opptatt av sikkerhet. Vi skal bruke tilbakemeldingene til å lage et enda bedre opplegg neste år. Målsettingen er å redusere antall skader i det lange løp. 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg