NYHETER

Halvferdig med AMS-utskifting

NYHETER Rejlers Embriq fikk i 2015 et oppdrag fra Nettalliansen om innføring og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til mer enn 180 000 husstander.
fredag 6 oktober 2017
Rejlers Embriq skal drifte 180 000
smarte strømmålere for Nettalliansen

90 000 av disse er installert.

- AMS-prosjektet til Nettalliansen er omfattende, med både utrulling av målere, instrumentering av nettstasjoner, etablering av en it-løsning, integrasjon med Elhub og mange grensesnitt internt og eksternt. Utrullingen fortsetter i høyt tempo, sier direktør Espen Kåsin i Rejlers Embriq.

- Vi skal også levere en Quant tjenesteplattform for innsamling av store datamengder og drift av infrastrukturen. Rejlers Embriq skal drifte løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere fem år.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga