Har begynt å permittere

NYHETER - Selv om elinstallatørene i regionen fortsatt holder hjulene i gang, begynner mange å slite. Koronakrisen har allerede ført til permitteringer, sier regionsjef Terje Beck i Nelfo Østfold.
onsdag 25 mars 2020
- Utgangspunktet for medlemsbedriftene
er å holde hjulene i gang. Jeg under-
streker at de må ha en plan for hvordan
de skal takle situasjonen økonomisk,
sier regionsjef Terje Beck i Nelfo Østfold
(Illustrasjonsfoto fra Halden)

Etter en to ukers karantene etter en reise til Spania, holder han tett kontakt med medlemsbedriftene fra hjemmekontoret.

- Siden forrige uke har jeg snakket med alle våre medlemsbedrifter minst én gang. Noen mange ganger. Jeg sitter stort sett i telefonen hele dagen.

Fortsatt noen i full drift
Utgangspunktet er å holde hjulene i gang. Bedriftene skal fortsette å arbeide, men ta sine forholdsregler. Situasjonen og stemningen blant medlemsbedriftene er variert.

- Mens noen fortsatt kjører full drift, har mange sendt permitteringsvarsel. Andre har begynt å permittere. For tiden svarer jeg på veldig mange spørsmål om detaljer rundt permittering.

- Det er også andre spørsmål. Uten å ha fasitsvar på noe, svarer jeg som best jeg kan ut fra Nelfo sine retningslinjer og det som til enhver tid kommer i nyhetsoppslagene.
-Medlemsbedriftene skryter av Nelfo for at de har gått ut med så klare retningslinjer om hvordan bedriftene skal forholde seg, med tanke på både smittevern og drift.

Må ha en plan for kostnadene
Beck har ett klart råd han gir til alle medlemsbedriftene:

-Jeg understreker at de må ha en plan for hvordan de skal takle situasjonen økonomisk. De må ta høyde for at alt stopper helt opp i en periode. Da må de ha en plan for hvordan de skal håndtere de faste kostnadene. Selskapene må gå i dialog med utleier om husleien, og prøve å tilpasse avtaler med leasingselskaper. Samtidig må de sørge for å få inn utestående fordringer.

Beck håper på en rask effektuering av de politiske tiltakene som er vedtatt.

- Selv om politikerne har gjort en kjempeinnsats, haster det.
Situasjonen endrer seg raskt fra dag til dag.

Hva om kunden er i karantene?
- Det er bedrifter som har fastsatt en policy om ikke å gå inn i eneboliger, der folk sitter i karantene. Dette er selvfølgelig opp til den enkelte bedrift. Med en god plan for å ivareta smittevernet, er det ikke noe i veien for å utføre arbeid i slike sammenhenger.

Omtanke for lærlingene
Nelfo Østfold driver også opplæringskontor. Beck er spesielt opptatt av at lærlingene blir godt ivaretatt.

- Med stadig flere permitterte er det kritisk at de får lønn raskt.

- Opplæringskontoret er i full drift via nettløsninger, blant annet Teams.

- Etter forespørsel fra Viken fylkeskommune arbeider vi også for å tilby aktiviteter for førsteårslærlingene.

- Koronakrisen har også stoppet gjennomføringen av fagprøver. Viken fylkeskommune nedla forbud sist uke. - Dette blir en utfordring, som også går ut over bedriftene. Det er forståelig at det kan være vanskelig å ta en beslutning for så mange fag. Vi forsøker å få en løsning der vi kan kjøre en 30-50 prosent avvikling av prøver. Med arbeidsstasjonene kan vi sikre nok avstand mellom kandidatene.

Beck forbereder seg på fortsatt travle dager på hjemmekontoret.

- Vi ser også for oss viktige utfordringer når dette er over.
Det vil ta tid å komme på samme nivå igjen.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden