NYHETER

Har bestilt hydrogendrevet lastebil

NYHETER Som et ledd i den grønne omstillingen har Posten Norge bestilt den hydrogen-elektriske lastebilen Nikola Tre.
mandag 12 november 2018
Slik ser produsent for seg at Nikola Tre
kan se ut. Foto: Nikola

- Posten og Bring har ambisiøse miljø- og klimamål. Vi ønsker å teste og være et pilotselskap for nullutslippskjøretøy. At det kommer en lastebil drevet på hydrogen passer veldig godt, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Det norske selskapet NEL Hydrogen har undertegnet en avtale om å levere 448 anlegg for å produsere hydrogen til Nikola. Lastebilprodusenten sier også at testingen av Nikola Tre er planlagt å skje i Norge fra 2020.

- Vi er interessert i å delta i den testingen, som et ledd i vår ambisjon om å utvikle innovative og miljøvennlige løsninger for bransjen, sier Eckhoff.

Posten Norge har også bestilt en elektrisk drevet Nikolai Two og en Tesla Semi. Ambisjonen til konsernet, som har 1 200 elektriske kjøretøy, er kun å bruke fornybare energikilder i biler og bygninger innen 2025.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga