NYHETER

Har lært opp 200 lærlinger på ti år

NYHETER - Lærlingene er en viktig ressurs. Vi tar de på alvor, fastslår adm. direktør Stian Østerlie i trondheimsbedriften Vintervoll.
fredag 14 desember 2018
REKRUTTERINGSKANAL. I år har Vintervoll-gruppen tatt inn 20 lærlinger. Av drøyt 280 ansatte er 60 lærlinger.Foto: Vintervoll

De siste ti årene har rundt 200 lærlinger hatt læretiden sin i Vintervoll eller ett av de to datterselskapene.

Vintervoll og datterselskapene Eltron og Nyvold Installasjon tok i år inn 20 læringer. Vintervoll-gruppen har drøyt 280 ansatte, og en årlig omsetning på mer enn 300 millioner kroner.

- For tiden har vi 60 lærlinger i Vintervoll-gruppen. 54 på elektro og seks på telekommunikasjon. På sistnevnte tar vi inn to læringer i året. I fjor fikk vi vår første kvinnelige lærling på telekommunikasjon, sier Østerlie.

- Lærlinger er vår desidert viktigste rekrutteringskanal. Det er nedfelt i vår langsiktige strategi at vi hvert år skal ta inn et betydelig antall. De siste ti årene har vi tatt inn 20-25 lærlinger hvert år. Vi har ansatt en person for å følge dem opp i det daglige. Hun gjennomfører lærlingsamtaler, sjekker at alle fører lærlinglogg og om de trives slik de skal. Dessuten følger hun dem tett opp i oppkjøringen til fagprøven, og sikrer at de har fått opplæring i områdene de skal kjenne. Vi ser på resultatene at dette fungerer godt. Rundt halvparten av lærlingene får meget godt på fagprøven. Det er svært få stryk.

Flinke og motiverte
Østerlie fremhever at det er et veldig godt nivå på lærlingene.

- De er flinke og motiverte. Det er en fornøyelse. Flere har mellom fem og seks i snittkarakter fra videregående skole. De kunne kommet inn på hva de ville. Vi er heldige at de valgte elektro. Flere er også motivert for videreutdanning. Noen tar teknisk fagskole rett etter fagbrevet, mens andre arbeider et år eller to før de starter videreutdanningen.

- Vi har lagt til rette for at de kan studere på deltid. I høst startet ti av våre yngste montører på teknisk fagskole. På denne måten klarer vi å holde de fleste av dem i bedriften. Det gir et godt grunnlag for å drive intern rekruttering til stillinger som bas og prosjektleder. Fordelen med å ha lært opp de ansatte selv, er at vi får veldig gode montører som kjenner bedriften og dens verdier.

- Siden de fleste blir i bedriften etter fagprøven har vi hatt en kraftig vekst i antall ansatte de siste årene, spesielt etter 2012. Dessuten ivaretar vi et viktig samfunnsansvar med dette. Det er ikke mange andre bedrifter i Midt-Norge som har så store lærlinginntak.

I NM-finale
- I årets Yrkes-NM for elektrikere hadde Vintervoll to lærlinger i finalen. Erlend Jonli fikk bronsemedalje.

- Frem til siste kvalifiseringsrunde hadde vi med tre deltakere. Vi oppfordret alle til å melde seg på til kvalifiseringen. For mange er det nok en terskel å være med på en slik konkurranse. Flere av lærlingene våre angret at de ikke gjorde det, da de så hvor mye de to lærte og vokste gjennom å delta. Vi kommer til å gjøre det samme neste år. Målsettingen er å få enda flere til finalen.

Rift om kvinnelige lærlinger
Østerlie forteller at det er en sterkt økende kvinneandel blant de som søker læreplass i elektrofagene.

- Samtidig er det stor etterspørsel etter kvinnelige lærlinger. For tiden har ­Vintervoll med datterbedrifter seks kvinnelige lærlinger og åtte kvinnelige montører.

- Bedriften må virkelig være attraktiv for å få tak i dem. Kvinner har svært gode muligheter i elektro. Vi ser at det virker selvforsterkende å ta inn flere kvinner i samme kull, og gjerne la dem arbeide på de samme prosjektene.

- Hva er det viktigste bedriftene må gjøre for å ta godt vare på lærlingene?

- De må ruste dem best mulig for fagprøven. Bedriftene kan ikke kun se på dem som billig arbeidskraft i to og et halvt år. Lærlingene vi har tatt inn i år skal bygge Midt-Norge fra 2022. De neste årene kommer det mange svært store prosjekter i vårt område. Vi skal forberede lærlingene våre for den jobben.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden