Har startet elektrifiseringen av bilflåten

NYHETER - På nyåret fikk vi våre tre første el-varebiler. Det gir både økonomisk og miljømessig gevinst. Som en Miljøfyrtårnbedrift er elbiler en del av strategien for å forbedre våre miljøprestasjoner, sier daglig leder Even Sageng i Gagama Elektro i Hammerfest.
onsdag 10 mars 2021
EL-VAREBILER. Gagama Elektro i
Hammerfest har tatt i bruk sine tre første
el-varebiler 
Foto: Gagama Elektro 

- Vi har rundt 40 servicebiler. I snitt blir hver av dem daglig kjørt 40-50 km. Elbilene vil redusere driftskostnadene på bilparken betydelig til 1,5-2 kroner pr. mil.  

Ifølge prosjektleder Stig Gunnar Lyngmo er ikke rekkeviddeangst et tema.  

- Jeg har kjørt elbil privat i flere år. Det handler kun om å endre vaner. Det gjelder å lade når vi kan. Ikke når vi må. Rekkevidden på elektriske biler blir stadig bedre, samtidig som ladetiden er nede på et par timer.  

Sageng sier at de skal få erfaring med de tre varebilene.  

- Med dette som utgangspunkt skal vi vurdere om vi skal kjøpe flere slike biler.  

Lite utvalg, dårlig rekkevidde

Stian Søhoel, direktør for marked og forretningsutvikling i Bravida Norge, sier at i 2025 skal 30 prosent av Bravida-konsernet sin bilpark være utslippsfri. 

- At vi hittil ikke har satset så mye på el-varebiler skyldes at forutsetningene har vært for dårlige. Vi har ikke sett nytten av å bygge ut flåten av el-varebiler.  

- Av Bravida-konsernet sine 6 500 varebiler ruller rundt 1 200 av dem på norske veier. Av disse igjen er 35 el-varebiler. De brukes først og fremst i Oslo-området og de største byene. Utfordringene med disse er for dårlig utvalg, rekkevidde og nyttelast. Dessuten går de på førstegenerasjons­batterier. De ligger ikke like langt fremme som personbilene.  

Regnestykket har ikke gått opp

 - De økonomiske insentivene for el-varebiler har ikke vært like gode som for personbiler. Det er ikke engangsavgifter på tradisjonelle varebiler, så det regnestykket kommer ut nøytralt. Dessuten har leasingselskapene vært usikre på hvordan de skal beregne restverdien på el-varebiler. Den er satt nokså lavt.  

- Lademuligheter er også et viktig spørsmål. Montørene tar bilene med seg hjem. Vi vil ikke at de skal bruke tid på lading i arbeidstiden. Derfor er det ønskelig at de lader hjemme om natten. Ikke alle har den muligheten. Om Bravida dekker installasjon av et ladepunkt, er spørsmålet om dette en en fordel det skal skattes av. Det har ikke vært avklart før relativt nylig. 

- Selv om Enova-støtten absolutt bidrar positivt, har det vært litt for mange andre faktorer som har lagt hindre i veien for en større satsing.  

En av tre biler skal være utslippsfri

 - I 2025 skal som nevnt 30 prosent av bilparken til Bravida-konsernet være utslippsfri. Disse målene skal vi også følge i Norge. Dette betyr at 400 av 1 200 biler skal være utslippsfrie i i løpet av denne perioden. Enova-støtten er et verdifullt bidrag til denne satsingen. 

- Både modellutvalget, rekkevidden og nyttelasten er blitt bedre. Samtidig begynner leasingselskapene å få verdivurderingen av el-varebiler bedre på plass. Dessuten er det snakk om fritak fra bompenger for el-varebiler fra 2021. Det er et viktig insentiv, og bidrag til at vi kan få til en betydelig økt satsing. Gode ladeoperatører som kan administrere dette for oss på en god måte er også viktig for satsingen. 

Regner med stort løft

 Forretnings- og utviklingsdirektør Roar Andersen i Caverion Norge forteller at selskapet kun har noen el-varebiler.  

- Dette skal økes en god del de neste årene. Elvarebilene er kjørt som et pilotprosjekt. De går på veiene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. De ansatte som kjører bilene er veldig fornøyde. De ser at dette er et fornuftig grep. 

Som Søhoel peker Andersen på det begrensede utvalget som en viktig årsak til den trege utviklingen.  

- Her kommer det nå mange gode alternativer. Vi ønsker å bruke mulighetene som ligger i den nye teknologien. Allerede i år regner vi med et betydelig løft. 

- Vi har mange oppgaver knyttet til samfunnsansvar. I det store bildet er elbiler viktig. De siste årene har vi redusert størrelsen på bilene våre, som har bidratt til mindre utslipp.  

- Målsettingen til Caverion er en gradvis overgang til elektriske servicebiler. Hvor raskt dette kan skje, avhenger blant annet av funksjonalitet og rekkevidde. Det kan være at vi fortsatt trenger tradisjonelle biler på de lengste strekningene. 

Godt kjent med teknologien

 Andersen påpeker at Caverion har god kompetanse på elbiler og ladeinfrastruktur.  

- Vi bygger, drifter og vedlikeholder store elbilinstallasjoner. Her bruker vi i stor grad fjernvedlikehold, som også bidrar til økt bærekraft. E-mobility er et viktig marked for Caverion. Her leverer vi både installasjons- og servicetjenester til flere store bilprodusenter og utstyrsleverandører.  

Fullgode biler

 - Holder elvarebilene mål i hverdagen? 

- El-varebiler er fullgode og driftssikre servicebiler. Jeg kan ikke peke på noe som gjør dem mindre egnet enn tradisjonelle varebiler. 

- Er ladertilbudet godt nok utbygd? 

- Det er behov for flere ladepunkter hos eller i nærheten av håndverkerbedriftene. Også langs hovedveiene må hurtigladertilbudet bygges ut. Samtidig må vi finne gode løsninger for ansatte som tar med bilen hjem. De må få godtgjørelse for hjemmelading.  

Bra med støtteordning

 Andersen applauderer Enova-støtten som ble lansert i fjor høst. 

- Generelt er det flott med gode støtteordninger til de som kjøper el-varebiler. Det gir bedre fremdrift i utskiftingen fra fossilbiler til elbiler. Det ønsker også vi å benytte oss av, via våre leasingpartnere. Vi samarbeider med dem om dette. Strategien vår er den samme, uavhengig av hva vi kan få i støtte. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar