NYHETER

Har valgt løsning for regjeringskvartalet

NYHETER Statsbygg vil inngå kontrakt med prosjekteringsgruppen Team Urbis om det nye regjeringskvartalet.
tirsdag 3 oktober 2017
Slik ser Team URBIS for seg regjeringskvartalet sett fra Akersgata
Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

- Samlet sett har Team Urbis det beste tilbudet. Deres løsningsforslag ”Adapt” danner grunnlaget for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, opplyser Statsbygg.
Løsningen har et pyramidebygg ved Johan Nygaardsvoldsplass. Det er juryen spesielt godt fornøyd med. De mener bygget og dets plassering vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk, og at det vil bli et særpreget bygg fra vår tid.

Statsbygg planlegger å signere kontrakten med Team Urbis i uke 41. Arbeidet med skisseprosjekt starter kort tid etter det. Stortinget vil trolig behandle kostnadsrammen for byggeprosjektet i 2019. Det betyr at byggestart kan bli i 2020.
Team Urbis er et samarbeid mellom Nordic-Office of Architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Cowi, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga