NYHETER

ISO-sertifisert på miljø

NYHETER - At vi er ISO-14001-sertifisert er en milepæl i arbeidet med å bygge en bærekraftig virksomhet basert på sunne verdier og samfunnsansvar, sier adm. direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin
mandag 17 september 2018
HMS-sjef Bengt Johnsen har ledet
prosessen i Assemblin med å bli ISO-
sertifisert på ytre miljø

- Både samfunnet, myndighetene og våre kunder stiller stadig strengere krav til miljø, etikk og sunne verdier. Gode rutiner på disse områdene er viktig for å henge med i konkurransen. Assemblin skal ligge i front på dette arbeidet.

- Ytre miljø er løftet opp som et prioritert satsingsområde. Det betyr at vi i løpet av året iverksetter en rekke tiltak og aktiviteter for å sette søkelyset på og forbedre oss på miljøarbeidet.

- Assemblin har lange tradisjoner som ISO-sertifisert virksomhet. I 2002 var vi en av de første tekniske entreprenørbedriftene i Norge som ble sertifisert etter kvalitetsstyringsstandarden ISO-900. Vi har også i mange år vært sertifisert etter den internasjonale sikkerhets- og arbeidsmiljøstandarden OHSAS-18001.

HMS-sjef Bengt Johnsen, som har ledet sertifiseringsprosessen i bedriften, sier sertifiseringen er et kvalitetsstempel for bedriften.

- Den betyr at en uhildet tredjepart har verifisert at vi lever opp til våre målsettinger og ambisjoner. Nå er oppgaven å holde oppmerksomheten oppe og sørge for at miljø er en del av alt vi gjør. Sertifiseringen vil løfte oss som bedrift, både i forhold til markedskrav, lover og regler, rekruttering og omdømme.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden