Ikke rustet for digital omstilling

NYHETER For fjerde år på rad utgir Siemens i Norge rapporten ”Digital temperaturmåler for norsk næringsliv”.
fredag 16 august 2019
I følge Siemensrapporten ”Digital
temperaturmåler for norsk næringsliv”
er det mangel på digital kompetanse i
norske selskaper

Årets utgave fastslår at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

- Selv om 74 prosent mener digitalisering er svært viktig, sier kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe i dag. Dette tyder på at norsk næringsliv har nokså senkede skuldre. Rapporten indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en rask og god måte, sier Nils Klippenberg, direktør Smart Infrastructure i Siemens.

- 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, mens 13 prosent opplever svært stor økning av konkurrenter som følge av digitalisering. Disse oppfatningene vitner om en falsk trygghet i næringslivet.

Mangler digital kompetanse
- Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at det er mangelen på digital kompetanse internt i virksomhetene som bremser digitaliseringen, ikke økonomi. Nøkkelen til å lykkes med digitalisering er ikke teknologien som brukes, men menneskene som bruker den.

- Rapporten fastslår at et digitalt kompetanseløft på alle nivå i en organisasjon er viktig for å lykkes med digitalisering, spesielt evnen til å lede digitale omstillingsprosesser. Samtidig viser undersøkelsen at mange mellom- og toppledere ikke har ledelseskapasitet på dette området. Skal vi tolke resultatene fra undersøkelsen, tyder det på at norske mellom- og toppledere ikke er helt klare.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden