NYHETER

Installerer over to tusen ­tunnelarmaturer i året

NYHETER - Belysnings- og lysstyring­løsningene i Innfjordtunnelen i Møre og Romsdal er fremtiden, sier fagansvarlig Magne van der Geest i Scanmatic Elektro.
mandag 22 oktober 2018
TUNNELEKSPERT. I Innfjordtunnelen har
Scanmatic Elektro installert 450 LED-
armaturer med styringssystem, 6 600
meter ledelyslist som aktiveres i nød-
situasjoner og seks UPS-anlegg for blant
annet ledelys og sikkerhetsbelysning. 
Foto: Kjell Herskedal

Han anslår at selskapet hvert år installerer 2 600 tunnelarmaturer.

- Vi er datterselskap av Scanmatic, som også har avdelinger for fiber og mobil. Scanmatic Elektro leverer alt fra gate- og veilysinstallasjoner til totalentrepriser på elektro, SRO-anlegg, komplette kommunikasjonsløsninger, ITV-systemer og trafikkavvikling i prosjektfaser.

Med 140 ansatte har selskapet spesialisert seg på elektroinstallasjoner i samferdselsprosjekter. 90 prosent av omsetningen, som i fjor var på 475 millioner, kom fra dette området.

- I Innfjordtunnelen installerte vi 450 LED-armaturer med styringssystem (inkludert sikkerhetsbelysning i henget), 6 600 meter gjennomgående ledelyslist som aktiveres i nødsituasjoner og seks UPS-anlegg for blant annet ledelys og sikkerhetsbelysning. Belysningsanlegget omfatter 600 kabler på totalt 18 500 meter.

Ny koblingsmåte
- Beslysningsnivået i tunnelen justeres trinnløst mellom fire aktive nivåer, fra 100 prosent på dagtid til 50 prosent i overgangen fra dag til natt, og 25 prosent på natt. I overgangen fra natt til dag justeres det til 50 prosent.

- I sluttfasen hadde vi inntil 30 montører på prosjektet, som er en ny måte å arbeide på for montørene. De er vant til å trekke kabel fra tromler med kilometervis med kabel. Her fikk vi levert pall etter pall med ferdigkoblede kabler som ble plugget sammen. Det er uvant. Selv om vi underveis hadde logistikkutfordringer, fikk vi gode tilbakemeldinger fra montørene. Siden sammenkoblingene kun tok sekunder, ble installasjonstiden redusert. Dette er er en løsning for fremtiden. Den er absolutt konkurransedyktig. Vi har gjennomført et tilsvarende prosjekt i Tømmernestunnelen i Nordland.

Reisende montører
Som spesialist på tunnelinstallasjoner har Scanmatic Elektro hele landet som nedslagsfelt. For tiden arbeider selskapet med 15 tunnelprosjekter. Spesielt nord i landet har de ofte oppdrag.

- Våre montører er vant med å møte opp på flyplassen for å dra på jobb, sier van der Geest.

- For tiden skjer det mye på markedet for tunnelbelysning. Mange tunneler blir oppgradert. Da blir belysningen skiftet. Samtidig er det løpende vedlikehold. Etter 15-20 år må tunnellene oppgraderes. Da er det å starte på nytt. Dette markedet tar aldri pause.

- Hva har LED betydd for kvaliteten på tunnelbelysningen?

- Belysningskvaliteten i tunneler må være god. Riktige produkter gir en mer behagelig fargetemperatur, og et ­belysningsnivå som er mer tilpasset lys­forholdene utenfor.

- LED-belysning gir i større grad mulighet for å justere belysningsnivået raskt ved å dimme den enkelte armatur etter behov. Det kan gi økonomiske gevinster, spesielt i tunneler med lav trafikk, siden belysningsanlegget kan behovstyres. I peridoer uten trafikk, kan armaturer skrus av eller justeres til et lavere nivå. Når det detekteres biler utenfor tunnelen, vil en installasjon med LED-armaturer kunne justeres til korrekt belysningsnivå før bilen har kommet frem til tunnelen. I et konvensjonelt belysningsanlegg blir lysnivået justert ved å slå armaturene på eller av i grupper. Det har gjerne gått på bekostning av belysningsjevnheten og den opplevde kvaliteten for bilistene, selv om den opp­fyller kravene i håndbøkene til Statens vegvesen.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19