NYHETER

Installerer solcelleanlegg på Skagerak Arena

NYHETER Et stort solcelleanlegg kan snart være en realitet på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd i Skien.
torsdag 3 mai 2018
Solenergi skal gi strøm til flomlysene på
Skagerak Arena. 
Illustrasjon: Skagerak Energi

Norges største batteri skal kobles til solcelleanlegget for å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen. Pilotprosjektet Skagerak Energilab er et samarbeid mellom Skagerak Energi, Odd Ballklubb og Kontorbygg. Enova støtter prosjektet med 14 millioner kroner.

- Når flomlysene skrus på en kampdag tidobles det normale strømforbruket. Dette prosjektet skal se på hvordan det er mulig å utnytte den ekstra energien vi får gjennom solcelleanlegget til å utjevne slike effekttopper, sier Kristian Norheim, konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi.

Det var daglig leder Einar Håndlykken i Odd som hadde ideen til solcelleanlegget. Han koblet på Odds mangeårige samarbeidspartner Skagerak Energi og Kontorbygg, som eier deler av bygningsmassen.

Siden 2013 har Odd hatt som ambisjon å være Norges mest miljøvennlige klubb, som også har gjennomført en rekke energi- og klimatiltak.

Regningen for prosjektet deles mellom Skagerak Energi og Enova. Prosjektet har også fått konseptutredningsstøtte fra Enova, slik at aktørene kunne se på mulighetene for og hvordan et slikt prosjekt best kunne gjennomføres. Utredningen viste at dette ville bli et kostbart prosjekt. Med 14 millioner kroner i Enova-støtte kunne Skagerak Energi gå videre med ideen.

- Enova skal bidra til å ta ned risikoen for de som tør å tenke nytt. Smart bruk av fornybar energi er helt avgjørende for å bygge lavutslippssamfunnet. Her går energikonsernet Skagerak Energi gjennom nettselskapet Skagerak Nett og Odd sammen og kombinerer et stort solcelleanlegg med et stort energilager. Erfaringene fra dette prosjektet er svært interessante for andre som ser på hvordan de kan bruke lokal kraftproduksjon. Vi er avhengig av at slike aktører går foran på veien mot lavutslippssamfunnet, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19