NYHETER

Inviterer energi­bransjen til innovasjons-konkurranse

NYHETER Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren. Derfor setter de av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.
tirsdag 13 mars 2018

Enova ønsker å hjelpe prosjekter i tre ulike kategorier som skal bidra til å gjøre energisystemet mer fleksibelt og robust. Den første er innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring. Den andre er smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon. Den tredje er nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder

- De fleste pilotene på disse områdene er for små. Skal energibransjen få verifisert nytten av å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmuligheter, er det avgjørende at disse demonstreres i stor nok skala og under reelle driftsbetingelser. Dette krever risiko og stor investeringsvilje. Vi er klar til å bruke midlene som må til for å utløse slike prosjekter i dette markedet, sier utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

- Manglende kunnskap og erfaring står i veien for å utnytte mulighetene som vokser frem som en følge av de hurtige endringene i energimarkedet. En konsekvens av dette kan bli at samfunnet i stedet for å utvikle smarte løsninger, gjør unødvendig store investeringer basert på dagens teknologi og løsninger

- Kraftbransjen utfordres av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm og nytt forbruk innen transport og industri. Med denne demokonkurransen ønsker vi å nå spydspissene som tør å tenke annerledes.

Vil ta risiko
- Støttetilbudet skal organiseres som en totrinnskonkurranse, der deltakerne må kvalifisere seg før de kan levere en endelig søknad. Enova er forberedt på å bruke betydelige ressurser på prosjektene vi går videre med. Det betyr at vi er på jakt etter prosjekter med høy risiko og tilsvarende høy nytte om de lykkes, samtidig som vi kan komme til å støtte prosjekter som ikke lykkes i markedet.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19